SØG

Virksomhedsøkonomi C

Godt købmandskab og forretningsforståelse er omdrejningspunktet i faget Virksomhedsøkonomi C.

Der er ingen forventning om, at du har en forudgående indsigt i faget inden du starter på EUD. Det betyder, at vi starter helt forfra og at vi lige så langsomt bygger mere og mere forståelse og viden på i forhold til faget.

Vi arbejder med typiske økonomiske begreber, funktioner og opgaver, der indgår i en virksomheds etablering og drift. Derudover beskæftiger faget sig også med virksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i forhold til hvad der sker i omverdenen.

Faget giver dig indsigt i, hvordan en virksomheds regnskab er opbygget. Du lærer at arbejde med indtjening og omkostninger, men også at forstå, udregne og kommentere på værdier og gæld i virksomheden. Du lærer at arbejde med budgetter og så kommer vi også omkring forskellige økonomiske systemer, der kan håndtere alt lige fra budgetter, regnskab, kunder, lagerstyring mv.

I undervisningen arbejdes der med afvekslende arbejdsformer. Vi arbejder med virkelighedsnære emner og øvelser, der tager afsæt i virksomheders udfordringer, aktiviteter og hverdag. Der arbejdes både individuelt og i grupper – skriftligt og mundtligt, og så arbejder vi både med fiktive virksomheder og rigtige virksomheder.

Du kan komme til eksamen i faget. Her er der tale om en case-eksamen, hvor du har forberedt en case om en virksomhed og nogle forskellige økonomiske problemstillinger dagene inden eksamensdagen på skolen. Der tages udgangspunkt i casen, når du kommer ind og skal forsvare og redegøre for indholdet i din case.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content