SØG

Dramatik C

I valgfaget dramatik beskæftiger vi os med teater ved at skabe det selv, ved at se forestillinger og analysere dem og ved at beskæftige os med teatrets historie og forskellige former.
Alt i undervisningen har en praktisk dimension, hvilket betyder, at når vi arbejder med teaterhistoriske perioder, spiller vi også teater fra denne periode for at få en forståelse af genre, spillestil, scenisk udtryk, typiske temaer etc.

Skoleåret begynder med introduktion til forskellige typer teater og med forskellige øvelser i skuespillerteknik og øvelser i at iscenesætte en dramatisk tekst. Derefter skal eleverne opføre en forestillinger, som de selvstændigt iscenesætter og viser for et publikum. De kan vælge at iscenesætte et færdigt manuskript af eget valg, eller skrive deres egen forestilling. Arbejdet foregår i grupper.

Den skriftlige dimension af faget udgøres af en logbog over arbejdet med forestillingen, hvori eleverne redegør for deres overvejelser, beslutninger og arbejdsformer i forløbet, og vurderer resultatet. Hver elev skal desuden opbygge og redigere en portfolio med materialer fra centrale dele af undervisningen og arbejdet med forestillingen.

Vi ser også forestillinger, enten på video eller på et af de nærmeste teatre. Efterfølgende analyserer vi forestillingerne og sætter dem ind i en kunstnerisk og kulturel sammenhæng.

Elever skal ikke have noget forkendskab til teater, men skal være indstillet på at arbejde med det i praksis.

Eksamen
Der afholdes en mundltig, 2-delt eksamen.
Den første er en gruppeeksamen, hvor gruppen viser (en del af) deres iscenesættelse.
Den anden er en individuel mundtlig prøve, hvor eleven

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content