SØG

Afsætning A

I faget afsætning A lærer du at arbejde selvstændigt med afsætningsøkonomiske problemstillinger, og du får en forståelse for virksomhedens rolle i et globalt perspektiv. Du lærer at vurdere, om et marked er attraktivt og at tage højde for faktorer som købsadfærd, prisfastsættelse og produktudvikling.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Ud fra kendskabet til afsætningsøkonomiske teorier og metoder lærer du at at indsamle og analysere relevante informationer for at skabe et beslutningsgrundlag i arbejdet med afsætningsøkonomiske problemstillinger. Det kan fx være, hvis en virksomhed skal tage stilling til, om den vil sælge sine produkter i et andet land.

Du får bl.a. undervisning inden for områder som:

  • Kvantitative, kvalitative og komparative analysemetoder
  • Forretningsmodeller
  • Internationaliseringsmodeller
  • Segmentering, målgruppevalg og positionering både nationalt og globalt
  • Marketingplanen både nationalt og glovalt

Undervisningen veksler mellem selvstændigt arbejde, gruppearbejde og klasseundervisning. En del af undervisningen tager udgangspunkt i autentiske cases og foregår i tæt samarbejde med virksomheder. Du vil komme på virksomhedsbesøg, og klassen vil få besøg af gæstelærere.

I afsætning på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It indgår i undervisningen i form af internet, tekst- og præsentationsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer.

Eksaminationstiden for den mundtlige prøve er ca. 30 minutter, og der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. Grundlaget for den mundtlige prøve er et forløb, der typisk er udarbejdet i den afsluttende del af undervisningen, og en udtrukket opgave med tilhørende bilag.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content