SØG

Matematik A

Matematik A bygger ovenpå på matematik B.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentligt i dagligdagen.

Matematikfaget afspejler derudover den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet rent matematisk og kan således bearbejdes ud fra samme matematiske model.

Gennem undervisningen opnår eleverne kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Desuden opnås indsigt i, hvorledes matematik kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder.

I undervisningen behandles emner som variabelsammenhænge, geometri, funktionsbegrebet, geometri (2D + 3D), differentialregning, vektorer og differentialligninger. Gennem disse og andre matematiske emner trænes elevernes evne til at kunne anvende og oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, kunne anvende konkrete matematiske modeller til at beskrive forskellige situationer, samt til at kunne føre ræsonnement og beviser for udvalgte matematiske resultater.

Undervisningen tilrettelægges med væsentlig brug af IT-værktøjer og har elevernes selvstændige håndtering af stoffet i centrum. En del af undervisningen tilrettelægges som projekt- eller emneforløb med en eksperimenterende tilgang til matematikken. Derudover arbejdes i perioder bevidst med den mundtlige dimension af faget, fx gennem arbejde med bevisførelse for vigtige matematiske resultater.

Gennem undervisningen opnår eleverne tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en videregående uddannelse, hvori matematik indgår.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content