SØG
Spansk A

Spansk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel kommunikativ kompetence. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger gensidigt hinanden og sikrer faglig dybde. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment og erhvervsmæssigt kommunikationsmiddel i europæiske og globale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområde er sprog, kultur, historie samt erhvervs- og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansksprogede områder.

Spansk er et videns- og kundskabsfag, hvilket betyder, at du skal tilegne dig en viden om forhold i Spanien og spansktalende områder. Denne viden omfatter kulturelle, historiske, samfundsmæssige, geografiske, erhvervsmæssige og økonomiske aspekter.

Spansk er et færdighedsfag og det betyder, at du skal opnå konkrete færdigheder i at formidle viden på spansk, analysere tekster og føre en samtale om både kendte og almene emner.

Spansk er også et kulturfag og det vil sige, at du skal arbejde med spansk som det kulturbærende sprog i forhold til spansksprogede områder og dermed opleve sammenhængen mellem et lands kultur og dets sprog. Samtidig skal du opleve spansk som en del af din egen kulturelle bagage, som du kan anvende i dit møde med andre kulturer.

Kommunikativ kompetence er et sprogpædagogisk mål, der har stor indflydelse på moderne sprogundervisning. Man har kommunikativ kompetence, når man er i stand til at gennemføre en vellykket kommunikation i situationer, hvor man ønsker og har behov for at kommunikere.

Din globale dannelse og globale kompetencer styrkes gennem arbejdet med det spanske sprog og kulturforståelse i undervisningen, der sætter dig i stand til at anvende sproget og giver dig indsigt i globale problemstillinger.

Kilde: Spansk begyndersprog A, hhx – Vejledning 2018 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjO77rkpc3eAhWC2aQKHbNaDwMQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fuvm.dk%2F-%2Fmedia%2Ffiler%2Fuvm%2Fgym-vejledninger-til-laereplaner%2Fhhx%2Fspansk-begyndersprog-a-hhx-vejledning-2018.pdf%3Fla%3Dda&usg=AOvVaw0sIpjfLEzn3KMZnss0lZrD

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content