SØG

Filosofi C

Filosofi er noget for dig, hvis du har lyst til at lære om de kendteste tænkere, arbejde grundigt med deres tekster og diskutere livets store spørgsmål.
Filosofi behandler spørgsmål, som er grundlæggende for vores tilværelse. Det kunne f.eks. være spørgsmål som

  • Hvad er et menneske?
  • Hvad betyder at ’gøre en god handling’?
  • Hvilken styreform er bedst?
  • Hvad er smukt?

Vi gennemgår klassiske teorier, og ser hvordan de kan anvendes i dag indenfor andre områder og fag.

Gennem filosofien bliver du bedre til at analysere og forholde dig til forskellige former for viden og værdier i det globale videnssamfund. Du skærper din evne til selvstændig og kritisk argumentation, og bliver bedre til at klarlægge, begrunde og bedømme påstande.

Der gennemgås 2-5 emneforløb. I hvert emne arbejdes der med tekster skrevet af filosofferne selv. Lektierne i filosofi vil typisk være, at du skal læse en tekst af (eller om) en filosof, som så gennemgås i form af spørgsmål der skal besvares grupper, oplæg eller andet.

I forbindelse med mindst ét af emneforløbene skal du på egen hånd finde, analysere og diskutere supplerende filosofiske tekster eller andet materiale med filosofisk indhold. Arbejdet, der foregår i grupper, afsluttes med, at grupperne fremlægger for resten af holdet.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en kendt tekst.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content