KONTAKT

Ulrik Nørum, uddannelsesleder (pre-IB og IB)

Uddannelsesleder / Pre-IB og IB coordinator

Uddannelseslederne kan fungere som stedfortrædere i situationer, hvor rektor og vicerektor har brug for aflastning eller bliver syge. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektor og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange.

Vicerektor og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager.

Ansvarsområder

 • Ledelse af IB-uddannelsen, herunder Pre-IB, (i samarbejde med LY)
 • Optagelse, klassedannelse, gennemførsel og eksamensansvar for IB
 • Planlægning af IB-skoleåret, herunder opgavefordeling (med AH og LHF), efteruddannelse og skemalægning (med LHF)
 • IB Graduation Ceremony (Dimission)
 • Pædagogisk udvikling af IB, herunder af IB core (EE, CAS og TOK), samt Student Welfare Programme
 • Kvalitetssikring af IB-uddannelsen, herunder 5-års-evaluering
 • Samarbejde med øvrige danske IB-skoler
 • Kontakt til IBO
 • Markedsføring og rekruttering for IB
 • Kostskolen (samarbejde med BA & HVS)
 • Model United Nations (MUN)
 • IB House Events
 • Brobygning på IB
 • Orienteringsaften
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Kontakt til forældre og potentielle ansøgere
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel (i samarbejde med LY)
 • Udvalg: IB Committee, PUF, KU

 

Udvalg

IB committee

Kontakt

Telefon direkte: 63 25 52 02
Mobil: 21 59 07 90

 

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content