KONTAKT

Ulrik Nørum, IB coordinator

Uddannelsesleder med ansvar for Pre-IB og IB

Vicerektorer og uddannelsesledere

Vicerektorerne er stedfortrædere for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektorer og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange. 

Vicerektorerne og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager. 

Ansvarsområder

 • Ledelse af IB-uddannelsen, herunder Pre-IB, (i samarbejde med LY) 
 • Optagelse, klassedannelse, gennemførsel og eksamensansvar for IB 
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler 
 • Planlægning af IB-skoleåret, herunder opgavefordeling (med AH og MS), efteruddannelse og skemalægning (med AH) 
 • Pædagogisk udvikling af IB, herunder af IB core (EE, CAS og TOK), samt pastoral care-programmet 
 • Kvalitetssikring af IB-uddannelsen, herunder 5-års-evaluering 
 • Samarbejde med øvrige danske IB-skoler 
 • Kontakt til forældre og potentielle ansøgere 
 • Kontakt til IBO 
 • Markedsføring og rekruttering, herunder brobygning, for IB 
 • Kostskolen (samarbejde med BA & HVS) 
 • Model United Nations (MUN) 
 • IB events 
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel 

 

Udvalg

IB committee

Kontakt

Telefon direkte: 63 25 52 02
Mobil: 21 59 07 90

 

 

FAG

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content