SØG

Idræt B

Undervisningen på B-niveau bygger videre på undervisningen på C-niveau, dvs. at det, der er gennemgået på C-niveau, ikke skal gentages på B-niveau, men videreudvikles/bruges (fx udarbejdelse af alment opvarmningsprogram). Der er typisk 4 timer pr. uge.

Fagets mål er, at eleverne skal få indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden, forståelse for idrættens bidrag til udvikling af personlig identitet og sociale kompetencer, samt forståelse for idrættens kulturelle værdier.

Der er 3 fokusområder: Den fysiske aktivitet, teoriforståelse og træning. Inden for den fysiske aktivitet skal ’boldspil’, ’kreativ bevægelse til musik’ samt ’klassiske og nye idrætter’ indgå med hver mindst 25%. Inden for teori skal man arbejde med anatomi og fysiologi, idrætshistorie og idrætssociologi. Inden for træning skal man tilrettelægge og udføre tests og opvarmnings- og træningsprogrammer, forbedre egen træningstilstand samt udfærdige, gennemføre og evaluere eget fysisk træningsforløb.

Undervisningen skal tilrettelægges som tematiske forløb i både praktik og teori, som vægtes ligeligt, og praktik og teori skal integreres, så sammenhængen mellem dem gøres tydelig.

Idræt skal man vælge, hvis man har lyst til at arbejde med idræt på mange forskellige måder og lyst til at udvikle sine færdigheder. Man behøver ikke at være elitesportsudøver, da det er all-roundfærdigheder der fokuseres på. Man skal også have lyst til at arbejde med at tilegne sig teorien, så man kan forstå mellem praktikken og teorien samt idrættens funktion i det moderne samfund. At arbejde med idræt og lære idræt giver mange gode kompetencer til flere studier og til det videre liv.

Eksamen

Idræt B afsluttes med en eksamen, hvor man skal op både i praktik (2 af de temaforløb holdet er undervist i (25 min.) og teori (en opgave formuleret som en case (40 min. forberedelse, 20 min. eksamination). Der gives én samlet karakter.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content