SØG

Musik B

Musik på B-niveau henvender sig til dig, der godt kan lide at udøve musik, vokalt eller instrumentalt, og som godt kunne tænke sig at få en større viden om faget på et teoretisk og historisk niveau. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at vælge faget, dog er det en fordel at have prøvet at synge og/eller spille i en eller anden udstrækning.

Musik på B-niveau er et ét-årigt forløb med fire ugentlige timer. Undervisningen samler sig om de to hovedområder musikkundskab og musikudøvelse.

Musikkundskab omhandler især elementær musikteori og musikalsk analyse.

I forbindelse med elementær musikteori skal I lære om nodesystemet, rytmer, akkorder og andre teoretiske aspekter af faget. Denne viden skal bringe jer frem til at kunne analysere musik og lave enkle musikalske arrangementer som f.eks. en korstemme til et rock-nummer.

I arbejdet med musikalsk analyse skal I lære at bruge jeres tillærte teoretiske viden til at få en større forståelse af musikken og dens opbygning.

Undervisningen introducerer jer først for grundviden i fagets discipliner og tilrettelægges derefter som to større forløb, et musikkundskabsemne og et musikprojekt. Emnet og projektet skal udvise genremæssig og historisk spredning.

I musikudøvelse arbejdes med at udvikle jeres musikalske udtryksfærdighed indenfor et dansk og internationalt repertoire af én- og flerstemmige sange og sammenspilsnumre.

Fagets to hovedområder, musikkundskab og musikforståelse, underbygger hinanden, så musikalske problemstillinger belyses fra såvel en praktisk som en teoretisk, historisk og samfundsmæssig indgangsvinkel. Også sociale, kulturelle og formidlings- og mediemæssige forhold kan være vigtige omdrejningspunkter.

Faget har ingen skriftlig dimension og dermed ingen faste afleveringer. Der vil dog være et antal mindre opgaver i forbindelse med indlæringen at det teoretiske stof samt udfærdigelsen af små enkle musikalske arrangementer.

Musik på B-niveau er et eksamensfag. Prøven er todelt, således, at I skal op i både musikkundskab og musikudøvelse.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content