SØG

Kemi B

Kemi B niveau ligger i forlængelse af kemi på C niveau. Du vil på B niveau møde temaer og emner, du kender fra C niveauet, og som du her får mulighed for at få et større kendskab til, ligesom du vil møde nye spændende emner.

Hvis du allerede nu ved, hvad du efter studentereksamen vil uddanne dig til, skal du være opmærksom på at visse naturvidenskabelige uddannelser inkl. medicin, ofte kræver kemi B niveau.

Faget har en læreplan at arbejde ud fra, men da der ikke afholdes skriftlig prøve i kemi på B niveau i et fast pensum, og da 35% af undervisningstiden skal behandle ikke kernefaglige områder, vil du få stor indflydelse på mange af de emner klassen kaster sig over i løbet af undervisningsåret.

Der er i undervisningen mulighed for at møde flere undervisningsformer, bl.a. klasseundervisning, projektarbejde, spændende elevforsøg, Hvis de teoretiske emner lægger op til det, vil der også kunne arrangeres ekskursioner til kemiske virksomheder eller til universiteter. Ind i mellem vil undervisningen også kunne præges af elevoplæg og efterfølgende diskussion.

Kemi kommer vidt omkring, idet vi både laver eksperimenter i reagensglas og i større opstillinger. Vi ser hvorledes en proces skaleres op, så den kan danne grundlag for en industriel produktion.

Kemi har også historien med. I middelalderen var kemikeren alkymist, hvis fornemste opgave var at fremstille guld. Det lykkedes aldrig, men alkymister opfandt dog mange nyttige ting som fx alkoholdestillation og salpetersyre. Kemikere har også ændret historiens gang, idet de har haft en finger med i spillet i krudtets opdagelse og udvikling. Første verdenskrig havde næppe varet så lang tid og kostet så mange menneskeliv, hvis ikke et par tyske kemikere omkring 1900 havde opfundet en kemisk metode til fremstilling af ammoniak. Uden kemien havde vi heller ikke haft cement, albyler, Roundup, plastik, benzin og meget andet.

Der er altså nok at tage fat på, og vi kan i organisk kemi fx beskæftige os med forskellige former for plastik, og hvis du er interesseret, også i lægemidler som albyler. Det kræver at du får et grundlæggende kendskab til organisk syntese. Du kan fx opleve, hvorledes man omdanner en duftløs albyl til det aromastof der hedder Spearmint (vintergrønolie), og som kendes fra tyggegummi og tandpasta. Disse og andre emner bygger oven på den viden og de kompetencer, du har erhvervet på kemi C niveau. Flere af de kompetencer du opnår på kemi B niveau knytter bånd til både biologi, fysik og naturgeografi, og gør at du kan opnå en dybere forståelse af disse fag.

Kemi B niveau er et eksperimentelt fag, og der laves mange eksperimenter. Ligesom på andre B niveauer vægtes det skriftlige arbejde, og du vil derfor skulle skrive er række journalark og rapporter over det eksperimentelle arbejde, alt sammen en vigtig del af læreprocessen. Ligesom på andre B niveauer er der en mundtlig prøve i faget.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content