KONTAKT

Henrik Vestergaard Stokholm, rektor

Rektor har det samlede ledelsesansvar på campus og dermed også det overordnede personalemæssige ansvar for alle afdelinger. Det betyder, at rektor er den øverste ansvarlige for skolens drift, økonomi og pædagogiske udvikling i overensstemmelse med skolens strategi og mål. Det er rektors opgave at sætte en klar retning for campus og sikre, at den strategiske ledelse udøves i et tæt samarbejde med bestyrelsen, som rektor er ansvarlig over for.

Rektor er således overordnet ansvarlig for undervisningens kvalitet, for personale- og organisationsudvikling, elevernes læring, trivsel og fællesskab på tværs af uddannelser og på kostskolen. Rektor skal understøtte elevrådsarbejdet og sikre tydelig ledelseskommunikation, så skolens elever og medarbejdere er velinformerede om ledelsesmæssige beslutninger og overvejelser. I forlængelse af det skal rektor sikre, at nye initiativer og tiltag inddrager campus som helhed, således at elever, medarbejdere og relevante udvalg tager del i udviklingsarbejdet.

Rektor skal også varetage det gode og konstruktive samarbejde med campus´ eksterne interessenter, som undervisningsministeriet, de øvrige gymnasieskoler, andre uddannelsesinstitutioner, kommunens grundskoler og Nyborg kommune.

I den daglige praksis har rektor uddelegeret klare ansvarsområder og funktioner til ledelsesgruppen, pædagogisk faglige koordinatorer (Pfk) og udvalg på skolen. Den pædagogiske, administrative og personalemæssige ledelse varetages således af hele ledelsesgruppen på Nyborg Gymnasium.

Ansvarsområder:

 • Elever; Elevråd, Kapaki, fester (i samarbejde med HRH og MJ).
 • Pædagogisk udvikling (i samarbejde med skolens udvalg)
 • Overflytning af elever (i samarbejde med vicerektorer)
 • Kapacitet, udbud og optag (i samarbejde med vicerektorer)
 • Klager (i samarbejde med AH og ledelsesgruppen)
 • Kostskole (i samarbejde med UN & BA)
 • Kvalitetssikring (i samarbejde med MS og LHF).
 • Personalepolitik (i samarbejde med MM).
 • Teaterkoncert
 • Fællesarrangementer (i samarbejde med PUF)
 • Medarbejderudviklingssamtaler: ledelse og lærere
 • Organisationsstruktur, skoleudvikling, strategi, indsatsområder
 • Politikker, retningslinjer og studie- og ordensregler
 • Rekruttering og ansættelse
 • Økonomi; budget, regnskab, årsrapport, løn, kursusmidler
 • Pædagogikum og kursusledelse
 • Bestyrelsesbetjening
 • Eksternt samarbejde; Gymnasiefællesskabet, GymFyn, Klimaklynge, Nyborg kommune, grundskoler, det lokale erhvervsliv, Udviklingsråd, Uddannelsesråd, Ungdomsråd, Undervisningsministeriet, IBO
 • Udvalg; Samarbejdsudvalg (SU), PR´s forretningsudvalg (FU), Diverse ad-hoc-projekter

Kontakt

Mail: hvs@nyborg-gym.dk
Telefon direkte: 63 25 52 10
Mobil: 29 73 74 72

I would like some more information

CLICK HERE
Skip to content