KONTAKT

Nikolaj Glargaard, HF-koordinator

HF-koordinator og underviser

Mål:

HF-koordinatoren medvirker til konkret at drive og udvikle uddannelsen i samarbejde mellem uddannelsens lærere og ledelsen. HF-koordinatoren varetager dele af den daglige drift og planlægning og er ansvarlig for konkret implementering af faglige, pædagogiske- og trivselsmæssige tiltag og forløb. HF-koordinator samarbejder tæt med uddannelsens leder, der varetager den overordnede strategiske ledelse.

Opgaver og konkrete ansvarsområder:

 • HF-udvalg og lærermøder
 • PP-forløb
 • KS og NF
 • HF-brobygning
 • HF forældreaften og O-aften – i samarbejde med lederne.
 • SSO
 • Optagelsesprøver i samarbejde med ledelsen
 • Planlæg evalueringssamtaler
 • Elevsamtaler, fravær og skrivehold.
 • Sanktionssamtaler med elever og løbende trivselssamtaler
 • Løbende skemajusteringer i forbindelse med forløb, større opgaver og ekskursioner m.m.
 • Årshjul for uddannelsen

I would like some more information

CLICK HERE
Skip to content