Musik A – Engelsk A

Hvis du ønsker at fordybe dig i musik og samtidig er interesseret i engelsk, er denne studieretning noget for dig.

Hvad kan jeg blive?

Studieretningen opfylder umiddelbart de specifikke adgangskrav på størstedelen af de mellemlange videregående uddannelser. Studieretningen opfylder også adgangskravene på de lange videregående uddannelser på de fleste fag inden for samfundsvidenskaberne. Desuden vil den opfyldelse adgangskravende til de fleste fag indenfor humaniora.

Studieretningsfagene

I musik vil du, både praktisk og teoretisk, komme til at stifte bekendtskab med forskellige musikalske genrer og stilarter. Vi arbejder med sang og sammenspil, musiklære, teori og analyse, der giver dig en større forståelse af forskellige tiders musik og musikkulturelle forhold. Fagets kreative og udadvendte dimension gør det desuden til et vigtigt element i skolens sociale liv – f.eks. i forbindelse med musical, koncerter og samlinger.

I engelsk arbejder vi grundigt med sproget i både skrift og tale. Du kommer til at læse både gammel og helt moderne litteratur, og du lærer at behandle, analysere og fortolke forskellige genrer. Vi arbejder med det engelske sprog, dets udvikling og forskelligartethed samt med samfundsforhold i England, USA og andre engelsksprogede lande.

På tværs af fagene

Der er mange muligheder for at arbejde på tværs af fagene, fordi de har en række fælles emner. Et eksempel kunne være musik, ungdomskultur og identitet, et andet at undersøge kultur og politik i et årti. Fagenes forskellige metoder og områder, kan i fællesskab bidrage til en større forståelse.

Adgangskortet

Adgangskortet på Uddannelsesguiden viser, hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til:
Klik her.

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content