Engelsk A – Fransk A (begynder) – Latin C

Dette er studieretningen for dig, der interesserer dig for sprog, litteratur og kultur, og som ønsker at uddanne dig til et liv i en globaliseret verden. Du får en studentereksamen med fokus på sprogkundskaber og kulturforståelse, og det giver dig forudsætninger for en videregående uddannelse og dermed mulighed for at arbejde internationalt. Bemærk, at når du har latin C, kan du nøjes med ét af fagene kemi og biologi.

Hvad kan jeg blive?

Studieretningen opfylder de specifikke adgangskrav på størstedelen af de mellemlange videregående uddannelser.
På de lange videregående uddannelser opfylder den adgangskravene på de fleste fag inden for humaniora, mens den med matematik B som valgfag også opfylder kravene på samfundsvidenskaberne. Den kvalificerer ikke på længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin m.m.

Studieretningsfagene

Engelsk er det vigtigste internationale kommunikationssprog. I en globaliseret verden er forståelse af engelsk en nødvendighed. I studieretningen videreudvikler du din evne til at formulere dig på skriftligt og mundtligt engelsk. Du får desuden større kendskab til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i England, USA og andre engelsksprogede områder, bl.a. gennem læsning af skønlitteratur og faglige tekster.

Fransk tales af ca. 250 millioner mennesker fordelt på alle kontinenter. Tallet forventes at stige som følge af befolkningstilvæksten på det afrikanske kontinent. La francophonie, Frankofonien, sammenslutningen af de lande, der har fransk som officielt sprog, er et eksempel på, hvor vidt man kan komme omkring med fransk i bagagen. Selv begynderfransk vil kunne tjene som fundament for en senere sprogmæssig overbygning inden for en profession med et fagspecifikt ordforråd. Fx i EU’s centralorganisation eller som sygeplejerske, læge, farmaceut eller projektleder for Médecins Sans Frontières. Zoomer man yderligere ud, kan man hævde, at kendskab til et latinsk sprog som fransk vil kunne bane vejen på visse områder inden for studier som jura, medicin og andre naturvidenskabelige fag.

Latin har langt op i tiden været Europas fælles sprog, når man har kommunikeret internationalt indenfor litteratur, videnskab og religion. Du skal primært arbejde med Romerriget, og du skal både undersøge det særlige ved latinsk sprog og romersk kultur og historie. Latin C styrker din sproglige fantasi og giver dig et solidt grundlag for at arbejde med sprog fremadrettet.

Denne studieretning er for dig, der gerne vil arbejde med de store verdenssprog og kultur. Du vil blive god til at tale og skrive to sprog. I sprogene får du gennem arbejdet med litteratur, film og musik indsigt i landenes historie, kultur og samfundsforhold.

På tværs af fagene

Du vil undervejs i uddannelsen også komme til at arbejde meget på tværs af fagene, for at fokusere på den sammenhæng, der er imellem sprog og kultur.
Et eksempel herpå kunne være et emne som bandekriminalitet i landegrænser mellem fx México og USA – udarbejdet af spansk og engelsk.

Adgangkortet

Adgangskortet på Uddannelsesguiden viser, hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til:
Klik her.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content