SØG

Erhvervsøkonomi C

Identitet og mål
Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for strategi, økonomi (aktieanalyse- og investering, regnskabsanalyse), ledelsesteori/organisation, PR-strategi og afsætningsforhold. Faget giver bl.a. viden om de betingelser og de muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed i et internationalt og markedsorienteret samfund. Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med virksomhedens beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

Kernestof

  • virksomheden og dens omverden (lokalt, regionalt og internationalt)
  • brancheanalyse, herunder markeds- og konkurrenceforhold
  • virksomhedens idé, mål og strategi
  • virksomhedens forretningsplan
  • organisationsformer og ledelse
  • virksomhedens parametermix
  • økonomistyring, herunder regnskabsforståelse og budgettering.


Arbejdsformer 

Fagets arbejdsformer er varierende. Da faget er projektorienteret og aktualiserende vil undervisningen veksle mellem klasseundervisning/-diskussion og arbejdet med selvvalgte projekter. Projekterne, der indgår i eksamenspensum, vil typisk være ”iværksætterprojekter”/egen virksomhed, virksomhedsanalyser (oftest af lokal virksomhed eller branche) eller projekter omhandlende erhvervsøkonomiske emner.

Tidligere elevers iværksætterprojekter har bl.a. handlet om etablering af:
1. livsstilscaféer, diskotek, kulturhus og helsecenter
2. import af amerikanerbiler, overlevelses- og softgunbaner, CD-shop

Virksomhedsanalyser af bl.a.:
Daloons produkt- og afsætningsstrategi, ”Plasten” og Dansk Skibsværftsindustri.

Eleverne vil som oftest p.g.a deres projektvalg foretage studierne ”i marken”, besøge virksomheder, tage kontakt til offentlige myndigheder – skattevæsenet, teknisk forvaltning og politi, eller relevante enkeltpersoner. Ekskursioner kan også komme på tale. Med gymnasiereformen er flerfagligt samarbejde på stx og hf med bl.a. samf. og mat/fys en mulighed.

Eksamen
Der afholdes en mundtlig prøve.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content