SØG

Fysik A

Fysik A bygger oven på Fysik B. Løftet fra Fysik B til Fysik A er et forløb på 125 timer.
Et samlet løft fra Fysik C til Fysik A tilrettelægges som et undervisningsforløb på 250 timer.

Formål
Formålet er at give en fortrolighed med de naturvidenskabelige metoder og synsvinkler, der bruges for at forklare og beskrive fysiske fænomener i vores omverden.
Fysik A giver en grundig indførelse i fysiske begreber og tankegange.
Fysik A er adgangskrav hvis man vil studere fysik på universitet eller gå på et ingeniørstudium, hvor fysik er et centralt fag,

Indhold
Der skal arbejdes med en række obligatoriske emner, såkaldt kernestof:

Kernestoffet for Fysik A omfatter alt kernestoffet fra Fysik B, hvor der dog vil ske udvidelser inden for bl.a. kvantefysik og mekanik.

Herudover skal man på Fysik A arbejde med et emne med titlen ”Fysik i det 21. århundrede” Emnet er et vindue mod den aktuelle fysik. Emnet vil variere fra år til år og udmeldes hvert år før 3g-skolestart.
Kernestoffet er:

 • Fysikkens bidrag til naturvidenskabelige verdensbillede (universet)
 • Energi
 • Bølger (lyd og lys)
 • Elektriske kredsløb
 • Kvantefysik
 • Mekanik
 • Fysik i det 21. århundrede

Kernestoffet skal fylde ca. 70 % af undervisningstiden. Den sidste ca. 30 % skal bruges til valgfrit (supplerende) stof. I dette skal aktuelle og/eller samfundsrelevante problemstillinger indgå.
Aktuelle begivenheder, som markante naturfænomener og forskningsresultater omtalt i medierne, kan således inddrages i undervisningen.

Arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges så forskellige arbejdsformer benyttes.

Fysik er et eksperimentelt fag, derfor vil forsøg/eksperimenter indgå som en væsentlig del af undervisningen. Arbejdet med eksperimenterne vil typisk foregå i små grupper,

Da der er skriftlig prøve i Fysik A, skal der arbejdes en del med skriftlige opgaver.

Skriftligt arbejde omfatter

 • rapporter og efterbehandling af forsøgsresultater
 • træningsopgaver
 • problemopgaver
 • projektrapporter

Eksamen 
Elever, der følger Fysik A, skal kun til prøve efter Fysik A, idet prøven på A-niveauet også omfatter det læste stof fra B-nivauet (C-niveauet).

Der afholdes både en skriftlig og mundtlig prøve.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content