SØG

Fysik B

Fysik B bygger oven på Fysik C.

Formål
Formålet er at give en fortrolighed med de naturvidenskabelige metoder og synsvinkler, der bruges for at forklare og beskrive fysiske fænomener i vores omverden.

Fysik B giver således et grundlag for et naturvidenskabeligt perspektiv, som er vigtigt i mange andre fag, f.eks. biologi, kemi, geografi, historie og filosofi.

Man skal desuden være opmærksom på, at de fleste videregående uddannelser med et naturvidenskabeligt indhold, har Fysik B som adgangskrav.

Indhold
Der skal arbejdes med en række obligatoriske emner, såkaldt kernestof:

Kernestoffet for Fysik B omfatter alt kernestoffet fra Fysik C, hvor der dog vil ske en uddybning af emnerne:

  • Fysikkens bidrag til naturvidenskabelige verdensbillede (universet)
  • Energi
  • Bølger (lyd og lys)

Nyt kernestof i Fysik B er:

  • Elektriske kredsløb
  • Kvantefysik
  • Mekanik

Kernestoffet skal fylde ca. ¾ af undervisningstiden. Den sidste ¼ skal bruges til valgfrit (supplerende) stof. I dette skal aktuelle og/eller samfundsrelevante problemstillinger indgå.
Aktuelle begivenheder, som markante naturfænomener og forskningsresultater omtalt i medierne, kan således inddrages i undervisningen.

Arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges så forskellige arbejdsformer benyttes.

Fysik er et eksperimentelt fag, derfor vil forsøg/eksperimenter indgå som en væsentlig del af undervisningen. Arbejdet med eksperimenterne vil typisk foregå i små grupper,

Skriftligt arbejde omfatter

  • rapporter og efterbehandling af forsøgsresultater
  • træningsopgaver
  • projektrapporter

Eksamen 
Elever, der følger Fysik B, skal kun til mundtlig prøve efter Fysik B, idet prøven på B-niveauet også omfatter det læste stof fra C-nivauet.

Prøven er todelt: Den første del er eksperimentel og der arbejdes i laboratoriet i 1½ time i grupper på højst 3 eksaminander.
Anden del af prøven er individuel og mundtlig

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content