SØG

Psykologi B

Hvis du interesserer dig for hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig, så er Psykologi B et oplagt valgfag for dig. Psykologi på B-niveau bygger videre på den viden du opnår på psykologi c-niveau. Læreplanen på B-niveau lægger op til at eleverne får mere medindflydelse på nogle af de emner, der skal arbejdes med i undervisningen, og du vil derfor få mulighed for at præge undervisningen i en ønsket retning.

Psykologi i de gymnasiale uddannelser omfatter nyere forskning og teoridannelse indenfor socialpsykologi, udviklingspsykologi, områderne kognition og læring samt personlighed og identitet, hvilket er de samme kerneområder som på C-niveau, men der er mere tid til fordybelse på B-niveau. Psykologi som valgfag giver rige muligheder for at indgå i forskellige former for samspil med andre fag og kan derfor være et oplagt fag til fx studieretningsprojektet i 3g.

Fagets formål er at give dig kompetencer til at analysere og reflektere over psykologisk viden og problemstillinger med et fagligt begrebsapparat, samt til at forholde dig kritisk til psykologisk viden, herunder psykologiske teoridannelser og deres forklaringsværdi. Det er et videns- og dannelsesfag, der i høj grad afgrænser sig fra terapi og psykiatri.

Psykologi giver dig indsigt i kognitive processer, og gør dig derfor i stand til at reflektere over dine egne læreprocesser og samarbejde med andre. Desuden bidrager faget til, at du udvikler forståelse og respekt for andre mennesker, da du får større viden om og forståelse for menneskelig adfærd.

Undervisningen tager udgangspunkt i psykologi som et videnskabeligt fag, hvor der til belysning af psykologiske problemstillinger ofte kan gives flere videnskabelige forklaringer baseret på såvel empiriske undersøgelser som psykologiske teorier.

Læreplanen i psykologi B siger, at du gennem undervisningen får mulighed for at arbejde projektorienteret med at kunne identificere autentiske problemstillinger, som du får mulighed for at foreslå nye og nyttige løsninger på. Der vil derfor være projektperioder i løbet af året med Psykologi B.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content