SØG

Du tilhører målgruppen under 25 år, hvis du er under 25 år og det er mere end 26 måneder siden, at du afsluttede grundskolen. Du kan vælge at starte på GF2 til januar eller GF1 til august.

Når studieadministrationen modtager en tilmelding til GF2 fra en ung (som kan gå på GF1 efter de nye regler), tager studievejlederen en samtale med eleven og vurderer eleven ud fra følgende kriterier:

  • En elev som opfylder adgangskravene, men som kunne have fordel af at øge sine færdigheder i danskfaget.
  • En elev som er usikker på sit uddannelsesvalg
  • En elev som kunne have fordel af at få styrket de personlige og faglige forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse

Eleven skal være motiveret for deltagelse på GF1.

Der optages i henhold til ovenstående kriterier efter først-til-mølle princippet.

Adgangskrav

For at blive optaget på Grundforløb 2 (GF2) på EUD Business skal du

  • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller lignende
  • have bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. Ellers skal du til optagelsesprøve.

Du vil altid kunne begynde på GF2, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed inden uddannelsesstart. I så fald skal du blot have opfyldt din undervisningspligt.

Du søger optagelse på optagelse.dk.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content