SØG

Handleplan

Hvis der er konkret mistanke om, at en elev har overtrådt forbuddet mod rusmidler og fremstår påvirket på en af de ovennævnte skolesammenhænge, i skoletiden, til en skolefest, et skolearrangement eller i anden skolemæssig sammenhæng, og vedkommende benægter, kan rektor eller en ledelsesrepræsentant kræve, at eleven lader sig teste for rusmidler.

Testresultatet vil indgå i rektors samlede vurdering af, om eleven har overtrådt forbuddet mod rusmidler. I rektors samlede vurdering vil også indgå de faktiske forhold, der danner baggrund for den konkrete mistanke og observationer af de faktiske hændelser.

Er det i forbindelse med en skolefest, skal testen udføres af en evt. vagt fra et evt. vagtselskab eller en ledelsesrepræsentant. Er der tale om fysisk besiddelse af rusmidler, kontaktes politi og forældre, uanset elevens alder.

En negativ test kan afkræfte en mistænkt ruspåvirkning. En ledelsesrepræsentant skal sørge for, at skolen on location sikrer sig bevis fx skriftlige notater om øjenvidneiagttagelser, observationer, samtale med elever mm.

Hvis testen er positiv, skal eleven sendes hjem. Forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år.

En elevs afvisning af at lade sig teste, kan blive regnet eleven til skade, hvis rektor på baggrund af en samlet vurdering efterfølgende rejser en sag om sanktion. Dette vil være tilfældet, hvis de konkrete hændelser og øjenvidneiagttagelser med en høj grad af sandsynlighed viser, at eleven har overtrådt forbuddet mod rusmidler.)

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content