KONTAKT

Malene Meincke, uddannelsesleder (STX)

Uddannelsesleder med ansvar for stx, kommunikation, pædagogisk udvikling og HR

Vicerektor er stedfortræder for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Uddannelseslederne vil også kunne fungere som stedfortrædere i situationer, hvor rektor og vicerektor har brug for aflastning eller bliver syge. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektor og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange.

Vicerektor og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager.

Ansvarsområder

 • Ledelse af stx (i samarbejde med AH)
 • Kommunikation – intern og ekstern kommunikation, markedsføring og PR (i samarbejde uddannelsesledere, AK og DSP)
 • HR – herunder udvikling af HR-koncept, Mus-koncept, rekruttering og modtagelse af nyansatte
 • Arbejdsmiljø – psykisk og fysisk, herunder APV (I samarbejde med HVS)
 • GRUS
 • Personalepolitik og sygefraværspolitik (i samarbejde med HVS)
 • Medarbejderhåndbog og SharePoint
 • Ledelse og koordinering af AP på NG (i samarbejde med sprogkoordinator)
 • Ledelse af bibliotek
 • Klatrehalssamarbejde
 • Girafaften, møde for kommende elever, Orienteringsaften
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Pædagogisk udvikling – herunder b.la. pædagogiske udviklingsprojekter, forsøg, klasseledelse, teamstruktur, faggruppesamarbejde, evalueringssamtaler
 • Skriftlighed og tværfaglige opgaver: Flerfaglige forløb, DHO, SRO, SRP
 • Brobygning på stx
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF) og stx-udvalg

Kontakt

Telefon direkte:  63 25 52 04
Mobil: 30 27 61 69

 

 

 

 

Afdeling(er)

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content