KONTAKT

Malene Meincke, uddannelsesleder (STX)

Uddannelsesleder med ansvar for kommunikation, pædagogisk udvikling og HR

Vicerektorer og uddannelsesledere

Vicerektorerne er stedfortrædere for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektorer og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange. 

Vicerektorerne og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager. 

Ansvarsområder

 • Kommunikation – intern og ekstern kommunikation, markedsføring og PR (i samarbejde med AK og DSP) 
 • HR – herunder udvikling af HR-koncept, Mus-koncept, rekruttering og modtagelse af nyansatte 
 • Arbejdsmiljø – psykisk, herunder APV (I samarbejde med MS) 
 • Personalepolitik og sygefraværspolitik (i samarbejde med HVS) 
 • Ledelse af stx (i samarbejde med AH) 
 • Ledelse og koordinering af AP på NG (stx og hhx) 
 • Ledelse af bibliotek 
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler 
 • Orienteringsaften, Girafaften, Møde for kommende elever 
 • Pædagogisk udvikling – herunder b.la. pædagogiske udviklingsprojekter, forsøg, klasseledelse, teamstruktur, faggruppesamarbejde, evalueringssamtaler 
 • Skriftlighed og tværfaglige opgaver: Flerfaglige forløb, DHO, SRO, SRP 
 • After School (i samarbejde med TC) 
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer 
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel

 

Udvalg

Udvalg for pædagogisk udvikling og fællesskab (PUF) og stx-udvalg 

Kontakt

Telefon direkte: 63 25 52 04
Mobil: 30 27 61 69

 

 

 

 

Afdeling(er)

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content