fbpx
KONTAKT

Malene Meincke, Uddannelsesleder (STX)

Uddannelsesleder med ansvar for kommunikation, pædagogisk udvikling og HR

Ansvarsområder

Ansvarsområder:

 • Kommunikation – intern og ekstern kommunikation, markedsføring og PR
 • HR – herunder udvikling af HR-koncept, Mus-koncept, nyansatte, personalepolitik (sammen med HVS)
 • Ledelse af kursusledere (Pædagogikum)
 • Ansvarlig for tilrettelæggelse af forløb for sygemeldte ansatte og supervision af ledelseskolleger ift. håndtering af sygemeldinger og længere fraværsperioder (tilbagevenden, mulighedserklæringer m.m.)
 • Ledelse af stx (i samarbejde med AH)
 • Personaleledelse og MUS
 • Pædagogisk udvikling – herunder b.la. pædagogiske udviklingsprojekter, forsøg, studieretningssamarbejde, teamstruktur, faggruppesamarbejde.
 • Skriftlighed og tværfaglige opgaver: DHO, SRO, SRP
 • Ansvarlig for rekrutterings- og ansættelsesforløb
 • Optagelsessamtaler STX og HHX
 • Ledelse og koordinering af AP på NG (stx og hhx)
 • O-aften, mini-lørdag, girafaften og intro til kommende elever
 • Dimission (uddelegering af opgaver)
 • After School (i samarbejde med TC)
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer

Udvalg

Udvikling for pædagogisk udvikling og fælleskab (PUF) og STX-udvalg

Kontakt

Telefon direkte: 63 25 52 04
Mobil: 30 27 61 69

 

 

 

 

Afdeling(er)

Mød underviserne på STX

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER