KONTAKT

Mikael Samsøe Sørensen, vicerektor

Vicerektor med ansvar for Kvalitetssystem, IT og opgavefordeling  

Vicerektorer og uddannelsesledere

Vicerektorerne er stedfortrædere for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektorer og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange. 

Vicerektorerne og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager. 

Ansvarsområder

 • Stedfortræder for rektor 
 • Kvalitetssystem, ETU, fælles evalueringer   
 • Karakterer 
 • GRUS 
 • Arbejdsmiljø – fysisk, herunder APV (i samarbejde med MM) 
 • Beredskab (I samarbejde med AH)  
 • Økonomi; budget, regnskab, årsrapport, løn, kursusmidler 
 • Undervisningsmidler 
 • Ungli 
 • Opgavefordeling og længerevarende vikariater (i samarbejde med AH) 
 • IT-systemer. Datasikkerhed og IT-pædagogik  
 • Styregruppe for IT-Center Fyn 
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler 
 • Ansvar for naturvidenskabeligt grundforløb 
 • Studiecenter og Skrivehold 
 • Planlægning af dimission (i samarbejde med AH) 
 • Uddannelsesparathedsvurdering og optagelsesprøver  
 • Bestyrelsesmøder  
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel 

 

Udvalg

Kvalitetsudvalg (KU), IT-udvalg, PUF 

Kontakt

Mail: ms@nyborg-gym.dk 
Telefon direkte: 63 25 52 23

Mobil: 28 55 16 78

 

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content