KONTAKT

Tia Bjørnholt Christiansen

Elev – og frivillighedskoordinatoren

Som PFK vil man skulle varetage pædagogiske, faglige og elevrelaterede opgaver i tæt samarbejde med lærere, elever og ledelse.

Elev- og frivillighedskoordinatorens fokus er aktiviteter og samarbejder der fremmer elevtrivslen, sikrer et godt studiemiljø og at eleverne får indflydelse på skolens liv.

  • Facilitator og mødearrangør for elevrådet og elevrådets udvalg. Synligt led imellem elever og ledelse. Sikring af skolens elevdemokrati, elevtrivsel og studiemiljø. Kommunikation om elevrådets aktiviteter i ugebrev og på de sociale medier. Udarbejdelse af handlingsplan pba. elevtrivselsundersøgelser. Bindeled mellem Kapaki og elevråd
  • Ansvarlig for afholdelse af samlinger (booking, indhold, afvikling og kommunikation)
  • Ansvarlig for elevinitierede arrangementer (booking, kommunikation til resten af huset m.m.).
  • Ansvarlig for juleafslutning og afholdelse af sidste skoledag (udvikling af koncepter)
  • Frivillighedsarbejdet: Tovholder på elevinitierede frivillige aktiviteter, kontakt med eksterne samarbejdspartnere i Nyborg Kommune, Frivillighedscenter, Frivillige organisationer, Ungdomsrådet og elevdemokrati i byen, New Castles.
  • Ansvarlig for afholdelse af After Schoolmesse
  • Koordinator for ATU og forskerspirer
  • Tovholder og kontaktperson for tutorer i tæt samarbejde med introudvalg.
  • Tovholder for arbejdet med ”bæredygtighed på NG på elevniveau.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content