Nyt menneskesyn lanceret

Presseinfo

Nyborg Gymnasium går nye værdi-veje:

Menneskesyn som strategisk kompas

For to år siden bad Nyborg Gymnasiums bestyrelse skolens ledelse om at udarbejde en ny tidssvarende strategi, mission og vision for gymnasiet. ”Undervejs blev elever og personale inviteret med om arbejdsbordet, og vi står i dag med en strategi, der nærmere er et menneskesyn, som bliver vores strategiske kompas i de kommende år”, fortæller gymnasiets rektor Henrik Vestergaard Stokholm.

– I bestyrelsen har der været opbakning til tilgangen, fordi vi er en meget værdibåret organisation. Folk skal vide, hvordan vi ser på mennesker, hvorfor vi holder skole, og hvad vi drømmer om. Derfor ønskede vi at definere og fastholde nogle værdier, der med al tydelighed viste, at vi på Nyborg Gymnasium er dedikerede til vores vigtige uddannelsespolitiske opgave, og at vi kæmper for alle elever uanset social baggrund, kultur, nationalitet eller uddannelse, fortæller Henrik Vestergaard Stokholm og tilføjer:

– Klassiske formuleringer af visioner og missioner kan være stendøde, og vi ønskede i stedet et sæt værdier, der var lige så levende som skolen her. Nu står vi med resultatet i form af et menneskesyn, der både har helikopterperspektiv og alligevel så meget hverdag over sig, at vi kan omsætte det i praksis på skolen.

”Vi tror på det bedste i mennesker….”

– Undervejs i processen kom vi i en meget inspirerende dialog med vicedirektør Sune Knudsen fra Dansk Design Center, og da vi hørte om centrets positive erfaringer med værdifuld ledelse via et menneskesyn, havde vi ideen til vores egen proces og mål med skolens værdiarbejde.

Vi inviterede en tværgående og frivillig strategigruppe med repræsentanter for elever, personale, bestyrelse og ledelse til at være med i processen, hvor de var med til at sætte ord på, hvad de mente kendetegnede Nyborg Gymnasium, siger Henrik Vestergaard Stokholm:

– Det blev en lang og intensiv strategiproces, der gav os en masse ord, begreber og input, som vi efterfølgende sammenfattede i et egentligt menneskesyn under titlen ”Vi tror på det bedste i mennesker”. Det er et menneskesyn, der både afspejler tingene, som de er nu, men som måske især definerer værdier og en kultur, som vi vil pejle efter og arbejde frem mod. Det gælder både på elevsiden, blandt alle ansatte og for ledelsen. Jeg er stolt af både processen og et menneskesyn, som vi kan mærke i maven og bruge som prisme eller optik for alle de beslutninger, vi tager fremover.

 

Du kan se menneskesynet i en både dansk og engelsk version her

 

Menneskesynets seks elementer er:

Vi tror på det bedste i mennesker

Vi tror på, at mennesker vokser og beriges i mødet med andre mennesker, kulturer, fællesskaber, fagligheder og uddannelser

Vi tror på, at mennesker vil og kan lære nyt og ønsker at udvikle sig fagligt, socialt og personligt i en tryg, ambitiøs og uhøjtidelig kultur

Vi tror på, at mennesker lærer og vokser af at begå fejl i en skolekultur præget af åbenhed, omsorg og engagement

Vi tror på, at mennesker vil hinanden det bedste og tager personligt

ansvar, når de får medbestemmelse, bliver hørt og mødes med respekt, tillid og klare forventninger

Vi tror på, at forandringer starter hos os selv, og at det er vigtigt at gå forrest med nye tanker, engagere sig i samfundet, udvise personligt mod og kæmpe for noget, der er større end os selv

Se video om processen her og hør, hvordan ansatte og elever forklarer de forskellige elementer i menneskesynet:

Nyborg Gymnasiums menneskesyn

I de kommende år vil Nyborg Gymnasiums nye menneskesyn blive brugt aktivt i mange forskellige sammenhænge på Nyborg Gymnasium, og det vil være synligt mange steder på skolen, bl.a. i alle klasselokaler.