Klimahandledag på fredag

”Vi tror på, at forandringer starter hos os selv, og at det er vigtigt at gå forrest med nye tanker, engagere sig i samfundet, udvise personligt mod og kæmpe for noget, der er større end os selv”
Ovenstående er et af de helt centrale udsagn i Nyborg Gymnasiums menneskesyn.
Netop derfor er NG gået med i Klimahandledagen – en ny national happening, der arrangeres af Gymnasieskolernes Klimaalliance og som løber af stablen på rigtig mange ungdomsuddannelser i hele Danmark.
Derfor skal vi alle denne dag ud at skabe forandringer ved at tage ansvar for miljø og natur i og omkring Nyborg. Vi skal vise, at det nytter, hvad vi hver især gør, men også at vi rykker rigtig meget, når vi står sammen. Det har vi før vist på Nyborg Gymnasium.
Helt konkret skal alle ud at samle og sortere affald på Nyborgs strande, i skovene, i villakvartererne og i byen, så vi afleverer en by og kommune uden affald kl. 12.00 d. 22. september.
Alle klasser får en rute og skal sammen med deres klassekoordinator tage ud i lokalområdet med handsker og sække og samle og sortere alt det affald, der er smidt i naturen, på strandene og på gader og stræder. Der er et kæmpe behov for den indsats, fordi affaldet ligger over alt og ødelægger natur og dyreliv alt for mange steder. Så den her indsats vil virkelig batte og den bakkes op af kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.
PRAKTISK INFO og TIDSPLAN
Klasserne mødes med deres klassekoordinator kl. 8.15 i klasselokalet og går herefter ud på ruterne. Undervejs skal alle følge kick-off-seance som streames omkring kl. 10.00 fra Gymnasiernes Klimaalliance (pep-talks fra Selma De Montgomery, Rune Lykkeberg og Alexander Holm). Det tager cirka 15 minutter.
Affaldet sorteres undervejs (plast, metal, glas og restaffald), og når eleverne er tilbage på skolen omkring 11.30, så skal sækkene i de store container-skraldespande, som vi stiller op ude på sportspladsen. Herefter er der brunsvigerkagebord i Food Camp. Der er normal undervisning efterfølgende i 3. og 4. modul.
Det er vigtigt, at alle tager passende fodtøj på, da indsamlerne vil skulle gå nogle kilometer til og fra ”affalds”-områderne på ruten. Hvis vejret ikke er skyfrit, så tag også ordentlig (regn)jakke med.