Biologi A – Kemi B

Interesserer du dig for kroppens fysiologi og for naturen og vil du gerne kunne bidrage kvalificeret til debatten og f.eks. befolkningens sundhed og de globale miljømæssige udfordringer?

Og har du lyst til at vide mere om

  • hvad sundhed er og hvorfor man bliver syg
  • hvordan medicin fremstilles, f.eks. insulin til brug ved sukkersyge
  • hvordan blodkredsløbet virker
  • hvordan kroppen bygger DNA
  • hvorfor man bliver ”rundtosset” af alkohol
  • hvorfor man skal have en varieret natur
  • hvordan man kan nedbringe -udslippet

så er denne studieretning noget for dig!

 

Hvad kan jeg blive?

Studieretningen er målrettet uddannelser som f. eks. farmakologi, jordemoder, fysioterapeut, bioanalytiker, sygeplejerske, laborant, miljøteknolog.

Studieretningen opfylder i øvrigt de specifikke adgangskrav på de fleste mellemlange videregående uddannelser.

Studieretningsfagene

I biologi vil du komme til at arbejde med cellers opbygning og funktion, undersøge dele af kroppens fysiologi og immunforsvar. Gennem genetikken undersøges arvematerialets opbygning, nedarvningsmønster og evolutionen. Økosystemers opbygning samt hvordan mennesker påvirker naturen gennem landbrug og gensplejsning.

I kemi vil du komme til at arbejde med kemiske stoffers opbygning, deres fremstilling og reaktioner. Vi arbejder med teori og modeller, som vi afprøver gennem observationer og eksperimenter, hvor vi fremstiller og analyserer kemiske stoffer. Vi kigger på kemien i fødevarer, lægemidler og i andre emner fra hverdagen.

På tværs af fagene

Du vil undervejs i uddannelsen også komme til at arbejde på tværs af fagene med emner som f.eks. medicin, alkohol, miljø og enzymer.

Adgangkortet

Adgangskortet på Uddannelsesguiden viser, hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til:
Klik her.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content