SØG

Musik A

Musik på A-niveau henvender sig til dig, der godt kan lide at udøve musik, vokalt eller instrumentalt, og som godt kunne tænke sig at få en større viden om faget på et teoretisk og historisk niveau. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at vælge faget, dog er det en fordel at have prøvet at synge og/eller spille i en eller anden udstrækning.

Musik på A-niveau er et to-årigt forløb med fem ugentlige timer. Undervisningen samler sig om de to hovedområder musikkundskab og musikudøvelse.

Musikkundskab omhandler især elementær musikteori og musikalsk analyse.

I forbindelse med elementær musikteori skal I lære om nodesystemet, rytmer, akkorder og andre teoretiske aspekter af faget. Denne viden skal bringe jer frem til at kunne analysere musik og lave komplicerede musikalske arrangementer, som danner grundlag for den skriftlige del af eksamen.

I arbejdet med musikalsk analyse skal I lære at bruge jeres tillærte teoretiske viden til at få en større forståelse af musikken og dens opbygning.

Undervisningen introducerer jer først for grundviden i fagets discipliner og tilrettelægges derefter som to større forløb. Musikkundskabsemnerne skal udvise genremæssig og historisk spredning.

Musikkundskabsemner kunne f.eks. være: Soul og borgerrettighedskampen i USA i 1960’erne, punk i musik og lyrik i 1970’erne, hip hoppen og dens rødder, J.S. Bach og barokken, W.A. Mozart og wienerklassikken, Arnold Schönberg og 12-tone-komposition, Carl Nielsens folkesange, Beatles og ungdomsoprøret, jazzens historie og udvikling, populærmusik gennem tiderne m.m.

I musikudøvelse arbejdes med at udvikle jeres musikalske udtryksfærdighed indenfor et dansk og internationalt repertoire af én- og flerstemmige sange og sammenspilsnumre. Der er altid mulighed for at præge valg af numre i samarbejde med de andre elever på holdet. Under indstuderingen kommer I til at arbejde i mindre grupper med stor selvbestemmelse.

Undervejs i forløbet deltager I i forskellige større og mindre koncerter på skolen.

Fagets to hovedområder underbygger hinanden, så musikalske problemstillinger belyses fra såvel en praktisk som en teoretisk, historisk og samfundsmæssig indgangsvinkel. Også sociale, kulturelle og formidlings- og mediemæssige forhold kan være vigtige omdrejningspunkter.

Faget har en skriftlig dimension og dermed faste afleveringer ca. hver 3. uge. Afleveringerne vil typisk veksle mellem mindre opgaver til indlæring af musikalske principper og udfærdigelse af egentlige musikalske arrangementer.

Musik på A-niveau er et eksamensfag. Prøven er todelt, således, at I skal op i både musikkundskab og musikudøvelse.

Musik på A-niveau er desuden et studieretningsfag, hvorfor I skal skrive en studieretningsopgave (SRO) og har mulighed for at skrive studieretningsprojekt (SRP) med udgangspunkt i musikfaget.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content