CAMPUSKOR PÅ NG

(english text below)
Du kan tilmelde dig her:
(nyborgmusikskole.dk. Tilmelding —> kor —> Kor på Nyborg Gymnasium)
CAMPUSKOR: torsdage kl 15.15-16.00 kan du blive en del af Nyborg Gymnasiums kor. Her er plads til alle, uanset om du har sunget en masse før eller det er helt nyt for dig. Vi skal synge en masse fede numre, og vi kommer til at berøre forskellige genrer inden for den rytmiske musik – pop, rock, soul, musical og hvad vi ellers måtte have lyst til. Vi skal synge koncerter; bl.a. ved NGs forårs- og efterårskoncert, ved dimission og lign.
Derudover har vi et samarbejde med Nyborg Vor Frue Kirkes pigekor, som vi hvert år synger julekoncert sammen med. Så her snuser vi lidt til klassisk musik også. Der er også rig mulighed for at synge ifm. musikskolens arrangementer. Der forventes mødestabilitet. Vel mødt!
Mange hilsner Henrik
– på vegne af korleder Louise Knudsen fra Nyborg Musikskole
CAMPUS choir: On Thursday 15.15-16.00 you can be part of Nyborg Gymnasiums choir. There is room for everyone even if you have been singing a lot before or if you are new to it. We are going to sing lots of great songs, and touch on different genres within rhythmic music – pop, rock, soul, musical and whatever you desire. We will sing concerts i.a. with NG´s spring- and autumn concert, with graduation etc.
In addition, we collaborate with Our Lady church girl choir in Nyborg where we sing a Christmas concert with every year, so here we will try a little classical music too. There is a good possibility to sing in connection with the Music School’s events. We expect you to attend regularly. Welcome!
You can enrol here:
(nyborgmusikskole.dk. Tilmelding —> kor —> Kor på Nyborg Gymnasium)
Best wishes Henrik
– on behalf of the choir conductor Louise Knudsen from Nyborg Music School.