SØG

Du tilhører målgruppen 9. og 10. klasse, hvis du har afsluttet grundskolen inden for de seneste 26 måneder og ikke tidligere er begyndt på en erhvervsuddannelse. I dette tilfælde skal du begynde på  GF1.

Adgangskrav

For at blive optaget på GF1 på EUD Business skal du

  • være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have mindst 2,0 i karaktergennemsnit i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen.

Sådan optages du på EUD Business

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du ansøge via optagelse.dk. Her kan du vælge den uddannelse og fagretning, som du er interesseret i Fagretningerne på EUD Business er “Detail”, “Event” og “Handel”.

Hvis du har skaffet dig en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, inden du starter, vil du normalt ikke skulle tage grundforløbets 1. del, men kan starte direkte i grundforløbets 2. del.

Har du spørgsmål eller oplever du problemer vedr. tilmelding, så kontakt vores uddannelsesvejleder for EUD (Henrik Lunde) eller din UU-vejleder. De hjælper dig gerne gennem tilmeldingsprocessen.

Du søger optagelse på optagelse.dk.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content