SØG

Biologi A

Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø.

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår biologisk indsigt og udvikler ansvarlighed for sig selv og for andre levende organismer. Biologi bidrager til menneskets forståelse af sig selv som biologisk organisme og som samfundsborger, og giver faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold bl.a. gennem undervisning inden for moderne biologisk og bioteknologisk forskning. Det vil sige at emner der berører miljø, sundhed, medicin og bioteknologi og samtidig også etiske / holdningsmæssige forhold, vil indgå i undervisningen.

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. Elevernes mundtlige formidlingsevne styrkes gennem diskussioner, elevoplæg og lignende. Skriftligt arbejdes der med journaler, rapporter, opgaver, produkter af projekt- og gruppearbejder og præsentation af eksamensprojektet ( et selvstændigt tilrettelagt projekt ).

I valget af arbejdsformer tages der hensyn til at udvikle elevernes erfaring med både individuelle og kollektive arbejdsformer, herunder projektarbejde.
På Biologi A lærer man bl.a. om:

  • Menneskets fysiologi ( hvordan mennesket er opbygget og fungerer ) – herunder f.eks. om nervesystemet, immunforsvaret, hormonsystemet og kroppens forskellige organsystemer.
  • Genetik ( arvelighedslære ) – herunder f.eks. om nedarvningsmønstre, bioteknologi ( f.eks. gensplejsning ), arv og miljø, genernes opbygning og udviklingslære ( evolution )
  • Økologi – herunder f.eks. om et udvalgt område i naturen der skal undersøges, spredning af giftstoffer i naturen, udvikling i naturområder og stofkredsløb.
  • Mikrobiologi – herunder f.eks. om cellers opbygning og funktion, om bakterier og virus opbygning og funktion, deres anvendelsesmuligheder og eksempler på sygdomme, de kan forårsage.
  • Biokemi – herunder f.eks. om enzymers opbygning og anvendelse ( f.eks. indenfor industrien ) og om menneskets stofskifte.

Biologi A afsluttes med en skriftlig og eventuelt en mundtlig eksamen.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content