SØG

Engelsk A

At kunne kommunikere på tværs af kulturelle grænser og at kunne begå sig i en globaliseret verden er udgangspunktet for valgfaget Engelsk på A-niveau. Derfor arbejdes der i faget med tre områder: sprog, samfundsforhold og litteratur.
Det rent sproglige dækker fx grammatik, ordforråd og udtale. Her er formålet, at man skal kunne forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk – om almene og om faglige emner. For at kunne det, må man have et godt kendskab til både det engelske sprogs grammatik, udtale, stavning og tegnsætning, foruden et varieret ordforråd. Men man skal også være i stand til at genkende principperne for tekstens opbygning og den sammenhæng, den indgår i.

Det er her, at viden om samfundsforhold og historie er vigtig, så man i arbejdet med tekster, både litterære og ikke-litterære, kan sætte dem ind i en sammenhæng. Man får i faget også indblik i historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden, selvom hovedvægten er på Storbritannien og USA.

Arbejdet med litteratur dækker både arbejde med tekster og andre medier. Man lærer at kunne gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i forskellige typer engelske tekster, og man lærer redskaber og metoder til at kunne analysere og fortolke teksterne. Teksterne er både litterære og ikke-litterære tekster, og man vil blive introduceret for et bredt udvalg af både nyere tekster og tekster fra forskellige perioder – og naturligvis uddrag af værker af Shakespeare. Desuden er væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie en vigtig del af faget.

Formålet for engelsk er sammen med dine andre sprogfag at give og udvikle din generelle sproglige bevidsthed og viden om, hvordan man lærer fremmedsprog. Det kan kun ske ved at holde fokus på din egen sprogproduktion – i skrift og tale. Arbejdssproget er helt overvejende engelsk, og i løbet af de tre år vil der også gradvis ske en udvikling hen i retning af større og større selvstændighed i arbejdsformerne i undervisningen.

Der afholdes både en skriftlig og en mundtlig prøve.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content