SØG

Kemi A

Kemi A-niveau ligger i forlængelse af kemi på B og C-niveau. Du vil på A-niveau møde temaer og emner, som du kender fra de andre niveauer, og som du her får mulighed for at få større kendskab til, ligesom du vil møde nye spændende emner.

Kemi spænder vidt idet vi eksempelvis beskæftiger os med kemien i hjemmet. Hvordan virker fx opvaskemidler, og hvad er en hudcreme eller en hårshampo.
Kemi er også industri. Hvordan forkromer man solbriller så stellet bliver helt blankt? Hvad er cement? Brugte romerne eller Christian IV også cement? Hvad er krudt, og laver vi sådan noget i Danmark? Hvordan sikrer Novo Nordisk at deres insulin er uden urenheder? Hvorfor er pH vigtig for fiskene i Store Bælt?

Der er i kemiundervisningen mulighed for at møde flere undervisningsformer, bl.a. klasseundervisning, projektarbejde, spændende elevforsøg, ekskursioner til kemiske virksomheder eller til universiteter, hvor man arbejder med moderne kemiske metoder. Ind imellem vil undervisningen også kunne præges af elevoplæg og efterfølgende diskussion. Vi skal fx lære om komplekse forbindelser. Når man lægger anløbet sølvtøj i Silver Dip, bliver bestikket skinnende igen. Årsagen er en kompleksreaktion. Men er det sundt at arbejde med i de små hjem? – vi studerer etiketten!

På kemi A-niveau vil vi bl.a. bygge videre på den viden, du har fået i organisk kemi på kemi B og C. Vi vil på dette niveau yderligere perspektivere disse emner med lidt mere komplekse organiske synteser og analyser, ligesom vi vil se nærmere på metodernes teoretiske baggrund. Vi kan fx se på fremstilling af sprøjtemidler som Roundup, lægemidler som fx albyler eller pamol. Vi kan også undersøge naturstoffer. Hvad er koffein, og hvor stort er indholdet i kaffe eller te.

En kemisk syntese ender altid med, at vi har det ønskede stof i en blanding med en masse urenheder. Derfor er oprensninger også en vigtig del af arbejdet på A-niveau.

For at undersøge om man står med det rene og rigtige stof, benytter man i dag forskellige spektroskopiske metoder til at undersøge dette. Som det eneste niveau vil du på kemi A lære om moderne analysemetoder.

Ved en spektroskopisk analyse belyser man en opløsning. Opløsningens indhold af stoffer vil absorbere noget af lyset. En detektor vil bestemme den del af lyset, der ikke tilbageholdes, og ud fra dette tegnes et spektrum, som kan fortælle, hvad opløsningen indeholder. Vi vil på kemi A lære at tolke sådanne simple spektre, og derved få indblik i hvad folkene bag dopingkontrollen laver, eller hvordan man kan kontrollere ozonlagets tykkelse.

Kemi A-niveau er et eksperimentelt fag, og der laves mange eksperimenter. Ligesom andre A-niveauer vægtes det skriftlige arbejde højt, og du vil derfor skulle skrive er række rapporter over det eksperimentelle arbejde, samt løse en række skriftlige opgaver, alt sammen en vigtig del af læreprocessen. Der er både en skriftlig og mundtlig prøve i faget.

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content