SØG

Naturgeografi C

I faget Naturgeografi beskæftiger vi os med samspillet mellem naturen og mennesket. Vi arbejder med aktuelle og relevante problemstillinger, hvor vi prøver at få en forståelse af:

 • Bæredygtigudvikling
 • Jordens og livets oprindelse
 • Jordens Geologiske udviklingshistorie
 • Vejr og Klima
 • Klimaændringer
 • Vandet på Jorden
 • Energi og energiforsyning
 • Landskabers dannelse og udviklingsprocesser

 

Eksempler på relevante og aktuelle problemstillinger lige nu, som undervisningen tager udgangspunkt i:

 • Hvorfor sulter de på Afrikas Horn?
 • Hvorfor smelter Isen på Grønland?
 • Er din smartphone bæredygtig?
 • Skal vi dyrke quinoa i Danmark?
 • Hvordan kan vi sikre, at din energiforsyning bliver bæredygtig?
 • Hvordan sikre vi Nyborg mod fremtidens klimaforandringer?
 • Er der kun strandløver på en strand eller finder vi også andet på kysten…???
 • Hvordan sikrer vi fremtidens drikkevandsressource?
 • Hvordan brødføder vi verden i 2020?
 • Og meget meget andet!

Naturgeografi handler altså om verden og derfor er målet, at vi skal ud i den og undersøge den! Ønsket med undervisningen er at gøre den så relevant for dig som muligt, så du bedre kan relatere til og opnå en forståelse af de faglige begreber.

Særlige arbejdsformer for naturgeografi er:

 • Feltarbejde (fx virksomhedsbesøg, observationer, målinger i naturen)
 • Eksperimentelt arbejde (små laboratorieøvelser i sciencelokalerne)
 • Casestudier (aktuelle problemstillinger koblet til en konkret case fra den VIRKELIGE verden)

Naturgeografi er for dig, der ønsker at arbejde med aktuelt fag, der giver dig en forudsætning for at kunne forstå de mange problemstillinger, verden står overfor nu og i fremtiden som fx klimaforandringer og grøn omstilling. Og så har vi det SJOVT!

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content