fbpx

10. klasse – det bedste år
før din ungdomsuddannelse

I hvilken retning går du i med din 10. klasse?

I 10. klasse på Nyborg Gymnasium kan du gå på tre forskellige linier, nemlig EUD10, Gym10 og Idræt10. Det giver dig mange forskellige muligheder og nogle gode bindeled til din ungdomsuddannelse, uanset om du vil i en alment gymnasial, merkantil eller teknisk retning.

Nyborg kommunes 10. klassetilbud driftes af Nyborg gymnasium, og det er også åbent for optag af unge fra andre kommuner.

Med EUD10, Gym10 og Idræt10 har vi på Nyborg Gymnasium valgt at give dig forskellige retninger at gå i – og vi står klar til at hjælpe med at vælge netop din retning. Måske er du til et år med masser af idræt – og boglig afklaring? Måske har du en idé om, at du vil videre på en mere teknisk uddannelse? Eller måske ved du, at du vil tage en STX, HF, HTX eller IB?

Fælles for alle retningerne er, at du vil blive del af et spændende ungdomsuddannelsesmiljø, hvor der er andre unge på forskellige uddannelser.

Du vil samtidig opleve et højt aktivitetsniveau, engagerede lærere og en interessant undervisning.

Har du spørgsmål vedr. 10.klasse, kan du henvende dig til UU-vejlederen på din skole men du er også velkommen til at kontakte uddannelsesleder Henrik Lunde på telefon 51 77 71 05, sende en mail (hlu@ nyborg-gym.dk) eller kigge forbi Nyborg Gymnasium for mere information.

Sådan er 10. klasserne bygget op

Læs mere om, hvordan 10. klasse er skruet sammen, i vores FAQ

MERE INFO

Hvorfor vælge 10. klasse?

Fællesskab, nye kammerater, højt aktivitetsniveau

MERE INFO

Kostskolen

Du kan også bo på kostskolen, imens du går i 10. klasse

MERE INFO
INFO VIDEO

Se info video omkring 10. på
Nyborg Gymnasium

Hvorfor 10. klasse på Nyborg Gymnasium?

10. klasse på Nyborg Gymnasium kan du farve i tre forskellige retninger – alt afhængig af, hvilke områder der interesserer dig mest, og hvad du har af planer efter 10. klasse i Nyborg.

Fælles for alle tre 10. klasser (EUD10, GYM10 og Idræt10) er, at der er masser af de fag og emner, der interesserer dig. Det er samtidig tre fleksible uddannelser, hvor du i høj grad kan sætte dit præg på, hvordan uddannelsen er skruet sammen for dig.

Selvfølgelig er der nogle grundfag, der hører med til en 10. klasse. Det er for eksempel dansk, engelsk og matematik. Der er samtidig nogle valgfag, hvor du igen kan vælge i en retning, der interesserer dig.

10. klasserne har samtidig en mængde valgfag, hvor du i løbet af din 10. klasse på Nyborg Gymnasium skal vælge 20 ”frivillige” aktiviteter efter skoletid. Det kan være at deltage i studiecafé, hvor du kan få hjælp med lektier, eller at dyrke idræt, være kreativ, arbejde med 3D e.l. Der er mange muligheder og aktiviteter at vælge imellem.

Apropos aktiviteter: I løbet af 10. klasse vil du også få andre oplevelser og aktiviteter med. Det er for eksempel teamdage, brobygning, terminsprøver, introtur/studietur til Berlin og fællesarrangementer med de andre 10. klasser og/eller resten af Nyborg Gymnasium.

Du vil i løbet af foråret blive indkaldt til en samtale hvor du sammen med uddannelsesleder Henrik Lunde og dine forældre taler mere om hvilken linie der er den rigtige for dig, så hvis du er i tvivl gør det ikke noget.

Alle valg låses først endeligt 1/9

Det kan du forvente:

 • fællesskab og nye kammerater
 • et attraktivt ungdomsmiljø
 • en engageret kontaktlærer, der hjælper dig med at holde
 • fokus
 • personlig udvikling og kendskab til ungdomsuddannelserne
 • faglighed og fordybelse
 • faglig hjælp i studiecafeerne med dansk, engelsk og matematik
 • en på opleveren
 • sociale aktiviteter
 • temadage
 • en helhedsorienteret skoledag
 • et højt aktivitetsniveau
 • et fleksibelt undervisningsmiljø
 • respekt, ansvar og medindflydelse
 • engagerede lærere
 • mangfoldighed og tolerance

EUD10

Tek10 foregår i en kombination af grundfagene dansk, engelsk og matematik på Nyborg gymnasium og 4 hovedområder i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole:

1. hovedområde: Byg
2. hovedområde: El
3. hovedområde: Food
4. hovedområde: Transport

Buiness10 foregår i en kombination af grundfagene dansk, engelsk og matematik på Nyborg gymnasium og 4 hovedområder i samarbejde med NG, SDE og SOSU:

1. hovedområde: Business (EUD/EUX)
2. hovedområde: Event
3. hovedområde: Dekoratør
4. hovedområde: Innovation

Medie10 foregår i en kombination af grundfagene dansk, engelsk og matematik på Nyborg gymnasium og 4 hovedområder i samarbejde med SDE og NG:

1. hovedområde: Data/IT
2. hovedområde: 3D/programmering
3. hovedområde: Web
4. hovedområde: Animation

S.O.P

1. hovedområde: Omsorg
2. hovedområde: Pædagogik
3. hovedområde: Idræt
4. hovedområde: Pleje

Grundfagene udgør 9 timer og erhvervsfagene 12 timer.

De første 4 uger af skoleåret foregår i et fælles forløb med de andre indgange.

På alle 3 grene udgør grundfagene og U-tid 15 timer /ugen og linjefaget 10-12 timer/ugen. Man kan i henhold til ens uddannelsesplan vælge 1 valgfag (tysk eller fysik/kemi)

Der læses flere grundfagstimer i de første 3 uger og der kan forekomme variation i det ugentlige timetal i henhold til årsplanen (udgives ved skolestart)

På EUD10 veksler vi mellem 2 dage på en erhvervsretning med praktisk/teoretisk undervisning og projektarbejde og 3 dage på Nyborg gymnasium med grundfag, valgfag og tilbudsfag (afterschool aktiviteter) De 2 dage med erhvervsfag foregår primært på en erhvervsskole, hvor du undervises af erhvervsfaglærere. Der kan også være praktikforløb i løbet af skoleåret, der er en del af afklaringen.

Du kan sammensætte dit EUD10-forløb på forskellige måder og med forskelligt indhold. Det gør du i løbet af foråret gennem din introsamtale og målsætningsarbejde med kontaktlærer. Når vi går i gang vil dine valg være bindende.

GYM10

Gym10 er målrettet elever der påtænker en gymnasial ungdomsuddannelse og har brug for et fagligt løft, en faglig udfordring eller yderligere afklaring.

Undervisningen er en kombination af grundfagene dansk, engelsk og matematik hvor vi arbejder hen mod et gymnasieniveau ift. Indhold og arbejdsmetoder. Grundfagene udgør 18 timer/ugen.

Linjefaget er en kombination af obligatorisk samfundsfag der dækker:

Politik: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
Økonomi: Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien
Sociale og kulturelle forhold: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
Samfundsfaglige metoder: Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

Samt andre fag fra de gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX, HF, IB). Linjefaget udgør 6 timer/ugen.

Alle skal vælge minimum 1 valgfag der udgør 3 timer/ugen.

Ud over dette udbydes forskellige tilbud der planlægges løbende (se mere under ”tilbudsfag”)

På Gym10 vil du møde forskellige undervisningsformer: individuelt-, par- og gruppearbejde. Vi arbejder i storklasser med flere lærere på for at give dig mange forskellige vinkler på fag og emner. I løbet af året vil du skulle vælge forskellige temaer, der kan være med til at afklare dig i dit valg af uddannelse eller giver dig mulighed for at fordybe dig i interesseområder.

Du kan sammensætte dit Gym10forløb på forskellige måder og med forskelligt indhold. Det gør du i løbet af foråret gennem din introsamtale og målsætningsarbejde med kontaktlærer. Når vi går i gang vil dine valg være bindende.

 

Idræt10

Idræt10 er et 10.klasse tilbud med fokus på idræt, anatomi, fysiologi, biologi og sundhed for elever der kan lide at være aktive og som ønsker at kombinere faglighed og uddannelsesafklaring med et aktivt og udadvendt 10.skoleår, hvor man også ser på hvilke uddannelser man kan tage med fokus på idræt.

Undervisningen er en kombination af grundfagene dansk, engelsk og matematik hvor vi arbejder hen mod et gymnasieniveau ift. Indhold og arbejdsmetoder. Grundfagene udgør 10 timer/ugen.

Vi søger i løbet af året et samarbejde med idrætsstuderende fra SDU som vil indgå i undervisningssammenhæng.

Linjefaget er en kombination af pratisk og teoretisk idræt med fokus på følgende områder:

Eleven kan anvende idrættens kvaliteter og historiske udvikling i en alsidig idrætspraksis

Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et internationalt perspektiv

 • Anatomi og fysiologi

Eleven tilegner sig færdigheder om kroppens biologi, gennem teori og forsøg.

Eleven kan udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed

Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i forskellige idrætterDer vil også være mindre aktiviteter der er rettet ud mod deltagelse i lokalsamfundet med frivilligt arbejde.

Linjefaget udgør i gennemsnit 8 timer/ugen.

Alle skal vælge minimum 1 valgfag der udgør 3 timer/ugen.

Ud over dette udbydes forskellige tilbud der planlægges løbende (se mere under ”tilbudsfag”)

På Idræt10 veksler vi mellem faglig undervisning og idrætsfag. Du vil opleve en varieret hverdag, hvor motion og bevægelse fylder meget, men hvor vi samtidig har fokus på, at du skal blive så dygtig som muligt – OG afklaret på dit uddannelsesvalg. I gennemsnit har du 8 timers idræt om ugen og mulighed for yderligere idræt efter skole i de valgfrie aktiviteter.

Du vil i løbet af året stifte bekendtskab med mange forskellige idrætsgrene, og du vil have teoretisk undervisning med vægt på biologi.

Sådan optages du i 10. klasse

Søger du optagelse før 15. marts sker dette via www.optagelse.dk sammen med din vejleder og dine forældre.

Finder du ud af at du gerne vil i 10. klasse efter 15. marts kontakter du blot Nyborg Gymnasium.

Nyborg kommunes 10.klasse tilbud driftes af Nyborg gymnasium, men er også åbent for optag af unge fra andre kommuner!

Alle elever i 10.klasse har 3 grundfag: dansk, engelsk og matematik og U-tid. U-tid dækker over begrebet ”klassens tid” med fokus på uddannelse og udvikling, samt trivsel og fællesskab med ens kontaktlærer.

Valgfag i 10.klasse er tysk-fortsætter, fysik/kemi-fortsætter, naturfag som tillæg til fysik/kemi, fransk-begynder og spansk-begynder. Deruover er der mulighed for en del tilbudsfag/afterschool aktiviteter.

Der undervises på 10.klasses niveau (fp10), som bygger ovenpå det eleverne allerede har lært i 7.-9. klasse. I 10. klasse udfordrer vi elevernes faglighed, og de udvikler sig hen imod at blive så dygtige som muligt.

Elever med faglige udfordringer har på EUD10 mulighed for at modtage undervisning på fp9 niveau.

Ved mistanke om, eller ved konstateret ord-/talblindhed, igangsætter vi foranstaltninger for at afhjælpe dette.

Herunder kan du læse om fag og indhold.

Dansk i 10. klasse

Arbejdet med de forskellige danskfaglige dimensioner, som beskrevet i fjerde trinforløb, fortsættes og udvikles. I femte trinforløb fokuseres der derudover i særlig grad på elevernes afklaring i forhold til valg af uddannelse og erhverv samt at sikre, at alle elever bliver uddannelses- og erhvervsparate.

Der arbejdes i høj grad med niveaudelt undervisning der udfordrer de unge på at blive så dygtige som muligt.

De forskellige danskfaglige kompetencer er integreret i arbejdet med sprog, kommunikation og alle typer tekster, og der rettes nu fokus på, at eleverne, udover fagligt, kan bruge deres almendannende kompetencer selvstændigt og reflekteret i deres personlige og sociale liv, bl.a. til valg af uddannelse og erhverv.

Eleverne udvikler i en gensidig vekselvirkning mellem læsning og fremstilling et fagligt begrebsapparat til at kunne indsamle, undersøge, uddrage og sammenligne informationer, samt diskutere, vurdere og reflektere over egne faglige, personlige og sociale forudsætninger både mundtligt og skriftligt.

Eleverne udvikler endvidere en mere selvstændig og reflekteret tilgang til arbejdet med litteratur og andre æstetiske tekster. Den almene dannelse konsolideres ved at øge elevernes evne til med indsigt at analysere og bearbejde tekster, samt at have overblik over, vurdere og reflektere over tekster. Eleverne ser, at tekster og temaer kan have universel betydning, og de kan se forbindelser mellem det læste og deres eget voksen- og samfundsliv.

Elevernes kommunikative kompetencer styrkes, så eleverne bevidst kan begå sig i formelle og offentlige sammenhænge, samt på demokratisk vis kan deltage i den offentlige debat.

Målet er, at eleverne udvikler indsigt og evne til refleksion og selvstændigt overblik over egne faglige, personlige og sociale forudsætninger.

Læsning Fremstilling Fortolkning Kommunikation
Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer

Årsplan Dansk 2017

Engelsk i 10. klasse

Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans.

Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel, men med øget fokus på formål, præcision og nuancering. Det skriftlige arbejde skal nu have større fokus som et selvstændigt kommunikativt redskab.

Undervisningen skal foregå på engelsk og skal forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Eleverne skal efterhånden kunne arbejde mere selvstændigt og med større grad af medbestemmelse.

Det faglige niveau målrettes valget af ungdomsuddannelse og der sigtes mod at de unge bliver så dygtige som muligt.

Læs mere om indholdet i de 3 bokse her.

Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund
Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold

Matematik i 10. klasse

Undervisningen bygger i dette trinforløb videre på de færdigheder, den viden og de kompetencer, eleverne har opnået gennem beskæftigelsen med matematik både inden for og uden for skolen.

Set i forhold til de tidligere trinforløb sigtes der i 4. trinforløb i særlig grad på de udfordringer, som opstår, når eleverne anvender matematikken kritisk i tilknytning til deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Udvalgte færdigheds- og vidensmål fra 3. trinforløb for 7.-9. klasse kan i fornødent omfang indgå i undervisningen i 4. trinforløb.

Målet med matematikundervisningen er at alle elever er parate til at aflægge fp10 prøven i matematik der foregår som en gruppeprøve med udgangspunkt i elevernes redegørelser, som er udarbejdet i løbet af skoleåret.

Der kan på EUD10 arbejdes mod fp9 i matematik og ændringer i arbejdsformer og prøveoplæg.

Matematiske kompetencer Tal og algebra Geometri og måling Statistik og sandsynlighed
Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelse Eleven kan undersøge anvendelser af geometriske sammenhænge og måling i omverdenen Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og sandsynlighed

Omsat til en årsplan ser Matematik ud på denne måde:

• Kursus i Excell, geogebra og lommeregner
• Tal og algebra (brøker, procent, moms mm)
• Statistik
• Funktioner (linære funktioner og 2.gradsfunktion)
• Geometri 1+2
• Økonomi
• Sandsynlighed og kombinatorik

Årsplan Matematik 2017

Årsplan Matematik idræt IB og gym

Årsplan Engelsk 2017

Fysik/kemi i 10. klasse

I faget fysik/kemi skal eleverne lære om fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi samt sammenhænge i og anvendelse af denne viden. I samarbejdet med de naturfaglige valgfag i 10. klasse skal eleverne bygge videre på natur/teknologi og fysik/ kemi i 7.-9. klasse og udvikle naturfaglige kompetencer, så de kan genkende, formulere og tage stilling til problemstillinger med fysisk og kemisk indhold.

Undersøgelse Modellering Perspektivering Kommunikation
Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi

Årsplan Fysikkemi 2017

Tysk i 10. klasse

I dette forløb lægges der fortsat vægt på, at eleverne gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikler deres færdigheder i at kommunikere samt deres sproglige bevidsthed.

I mundtlig kommunikation skal eleverne forstå hovedindhold og detaljer med det mål at kunne redegøre for egne holdninger i et sammenhængende sprog.

I skriftlig kommunikation skal eleverne skelne mellem forskellige læste teksttyper og selv kommunikere klart og forståeligt afstemt efter modtager og valg af medie.

I kultur og samfund skal eleverne fortsat udvikle deres kulturforståelse og anvende tysk i mødet med tysktalende.

Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund
Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammen-hængende sprog Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammen-hængende sprog Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

Årsplan Tysk 2017

Tilbudsfag/Afterschool i 10. klasse

Nedenstående fag er fag der ligger ved udenfor dit almindelige skoleskema, men som stadig kan være med til at gøre dit 10.skoleår endnu mere alsidigt og som også vil fremgå af din skoleudtalelse og på dit bevis.

 • Krea efterår (naturen)
 • Krea vinter (håndværk og håndarbejde)
 • Krea forår (kreativ design)
 • Dramaworkshop: Vi hjælper dig til at blive bedre til at stå frem, tale og spille skuespil. Hvis der er nok ender vi med at sætte enforestilling op til jul.
 • Musical: Har du lyst til at være en del af gymnasiets musical opsætningen og har forudsætningerne til det, kan du være heldig at indgå i årets opsætning af musicalen.
 • Musik/band: Vi søger at etablere et campusband så hvis du har en musiker eller sanger i maven så er her muligheden for at udforske/dyrke dit talent under kyndig vejledning af musiklærere.
 • Science/Makerspace: Ligger fast 1 gang om ugen og man kan vælge at følge dele af et forløb eller dem alle.
 • SOP (sociale aktiviteter i samarbejde med lokalsamfundet): Under udarbejdelse….
 • Studiecafe: Studiecafeen ligger fast 1 gang om ugen i sammenhæng med de øvrige studiecafeer. Her vil der være lærere til stede som vil kunne hjælpe dig med lektier, afleveringer eller udfordringer i det faglige.

O​pligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) i 10. klasse på Nyborg Gymnasium

10. klasse på Nyborg Gymnasium er delt i 6 linjer. Den obligatoriske selvvalgte opgave er en selvstændig opgave, alle elever skal lave i løbet af deres 10.skoleår.

Formålet med opgaven er at give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse, herunder aktiviteter i form af brobygning, praktikforløb og andet.

Målet er at eleven udarbejder et konkret produkt, inden for de rammer, som skolen giver mulighed for. Fremlæggelse sker i forlængelse af arbejdet med opgaven.

De overordnede elementer

OSO – opgaven skal så vidt muligt placeres i forlængelse af brobygningsforløb eller kombinationer af brobygnings- og praktikforløb, således at opgaven kan indgå som en del af elevens efterbehandling af disse.

Eleven skal i udarbejdelsen af opgaven anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer.

Fælles for alle forløb er, at eleven modtager vejledning under hele opgaveforløbet med henblik på en kvalificering af arbejdet. Vejledningen skal give den enkelte elev mulighed for at tage udgangspunkt i egne faglige og personlige forudsætninger og i uddannelsesplanen.

Vejledningen omfatter følgende:

1. Valg og afgrænsning af emne og indhold i forhold til uddannelsesplanen.

2. Brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer.

3. Brug af kilder og materialer.

4. Fremstilling af produkt.

5. Valg af udtryksform.

Elevens opgave bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en  karakter, og eleven skal forud for arbejdet med opgaven orienteres om, hvad der vil blive lagt vægt på i bedømmelsen.

Oventstående er de overordnede rammer og ministerielle krav ifht OSO-opgaven –  du kan læse nærmere om den enkelte linjes OSO i dokumenter her på siden.

OSO Gym10 IB10 Idræt10

OSO Medie10 Tek10 Business10

Bekendtgørelse om obligatorisk selvvalgt opgave i folkeskolens 10. klasse

Kalender

 

Vejledere på Nyborg Gymnasium, afd. 10. klasse

I 10. klasse er vi 2 uu-vejledere, og vi er oftest at træffe på Nyborg Gymnasium i almindelig åbningstid. Har du brug for en snak, er du altid velkommen til at ringe, sms’e og maile, så vi kan lave en aftale.

UU-vejledere

Iben Bohr

Tlf: 24 88 56 85

ibb@nyborg.dk

Lene Svejborg

Tlf: 24 88 56 89
les@nyborg.dk

 

Følgende uu-vejledere arbejder også i Nyborg Kommune:

Henrik Bo Christensen

Tlf: 24 88 56 53

hboc@nyborg.dk

Lene Skovgaard Hansen

Tlf: 24 88 56 50

lsh@nyborg.dk

Tina Martiena

Tlf: 51 72 23 81

tsm@nyborg.dk

UUO´s hjemmeside

Her kan du finde nyttige oplysninger om den vejledning, du tilbydes:

www.uuo.dk

Under fanebladet “Elever og forældre i 7.-10. klasse” er der link til praktik og paraktiksedler, Åbent Hus arrangementer mv.

Uddannelsesguiden​

Her kan du finde oplysninger om:

 • de uddannelser der interesserer dig
 • inspiration til afklaring
 • hjælp til forældre

www.ug.dk

Her finder du også link til eVejledning, hvor du kan finde en vejleder, der på mail og chat vil kunne svare på dine generelle spørgsmål vedr. uddannelse.

Min uddannelse

Her kan du finde din uddannelsesplan og dine vejledningsaktiviterer. Det er vigtig, at dine profiloplysninger altid er ajourførte.

Brug dit UNI-Login

www.minuddannelse.net

Brobygning

Her kan du finde oplysninger om de forskellige brobygningshold mht.:

 • undervisningens indhold
 • adresser
 • mødetider
 • mv.

www.brobygning.net

Optagelse

Her kan du finde det link, du skal bruge ved tilmelding til uddannelse.

Brug dit UNI-Login

www.optagelse.dk

Transport for elever i 10. klasse

For elever i 10. klasser er der særlige transportmuligheder.

Da 10. klasse er ikke en ungdomsuddannelse, er det via Nyborg Kommune der søges om transport til/fra skole.

Læs her hvis du skal i 10. klasse og er bosiddende i Nyborg Kommune.

Elever bosiddende i andre kommuner kan kontakte Borgerservice på Nyborg Rådhus eller på telefon 63 33 70 00, og her få oplysninger om transportmuligheder.

Se bustider mv hos FYNBUS

IT i 10. klasse

Vision/ didaktik 2.0 og pædagogik mm. Læs om 10. klasses IT-strategi
Lån af iPad i 10. klasse Læs om 1:1 iPad
Der skal naturligvis laves en aftale om lån af din iPad:-) Lånekontrakt
Hvis uheldet er ude:-( Skadesanmeldelse

Interesserret i at høre mere
om dine muligheder?

Jacob Munter

E-mail: mu@nyborg-gym.dk

Michael Gorgulla

E-mail: mig@nyborg-gym.dk

Lise Dixon Kildelund. Læsevejleder

E-mail: ldk@nyborg-gym.dk

Leena Haastrup

E-mail: lha@nyborg-gym.dk

Susanne Birkholm

Køkkenchef

E-mail: sb@nyborg-gym.dk

Julie Wilcke

E-mail: jw@nyborg-gym.dk

Anders Holbæk Studievejleder for IB

E-mail: ho@nyborg-gym.dk

Karsten Wiborg

E-mail: kw@nyborg-gym.dk

Betina Hyldgaard Andersen, Kostskoleleder.

E-mail: ba@nyborg-gym.dk

Anne Sønderup

E-mail: ans@nyborg-gym.dk

Jesper Ørum

E-mail: je@nyborg-gym.dk

Thi Tha Phuong Tran

E-mail: tt@nyborg-gym.dk

I would like some more information

CLICK HERE