SØG

KS-eksamen

Regelgrundlaget

Regelgrundlaget for opgaven er hf-bekendtgørelsens bilag 14 

Tidspunkt

2hf, 2. semester

Procedure for eksamen i KS

På baggrund af læreplanens bestemmelser har vi på Nyborg Gymnasium følgende rammer og procedurer for eksamen i KS, hvor der skal udarbejdelse og afleveres en synopsis i 2. hf: 

Overordnede retningslinjer Du skal til en mundtlig eksamen, efter du har udarbejdet og afleveret en synopsis. Du skal skrive synopsen selv eller sammen med en gruppe, på grundlag af et prøvemateriale som skal trækkes.
Der er afsat 25 elevtimer til at udarbejde synopsis, som er lagt ind på forskellige dage i dit skema i de sidste uger af skoleåret.
Introduktion Mandag d. 20. februar 2017 orienteres alle 2hf-elever om proceduren.
Introduktionen vil omfatte en kort omtale af vejledningen og læreplanen på området, samt køreplanen frem mod eksamen
Gruppedannelse Senest fredag d. 10. marts afleverer ks-lærene en liste med grupper og gruppemedlemmer til AH.
Trækning Fredag d. 26. april trækker gruppen sin eksamensopgave. Resten af dagen er afsat til læsning af eksamenstekster.
Vejlednings-/skrivefase ugerne 18 og 19 er der afsat tid til vejledning og skrivning. Vejledningen er skemalagt.
Aflevering af synopsis Synopsen afleveres Fredag d. 11. maj  kl. 08.15 i Lectio (Link på forsiden)

Materiale

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content