SØG

Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen besluttede i januar 2018 at etablere et 1-årigt forsøg, hvor skolerne får mulighed for at optage elever på erhvervsuddannelsens grundforløb 1 (GF1), i op til to år efter, at eleven har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse. Forsøgets udvidelse af målgruppen betyder, at fx også unge der har gået på produktionsskole efter folkeskolen eller har været begyndt på en gymnasial uddannelse og er droppet ud, har mulighed for at kunne påbegynde GF1 i stedet for at være henvist til grundforløb 2 (GF2).

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content