BROBYGNING og INTROFORLØB

Image

  På Nyborg Gymnasium er der mange forskellige aktiviteter om eftermiddagen. Det er vores After School-aktiviteter. Her kan du læse lidt om, hvad der foregår.

  Vi vil gerne have, at du hurtigt får et tilhørsforhold til skolen; det hjælper dig også til at gennemføre din uddannelse her. Så derfor: Meld dig til de faglige og sociale aktiviteter, der er på skolen om eftermiddagen! Her vil du møde elever fra alle skolens uddannelser og sammen med dem, kan du udfordre dig selv fagligt og personligt i et hyggeligt og socialt fællesskab.

  After School-aktiviteterne foregår på forskellige tidspunkter af året, og de forskellig aktiviteter er af forskellig varighed. Rækken af aktiviteter udvikles og ændres fra år til år. Aktiviteterne kan både være styret af lærere, og de kan opstå på baggrund af ønsker eller initiativer fra elever. IB-elever kan også tilbyde After School-aktiviteter som en del CAS-programmet.

  Hvert år ved studiestart afholder vi en stor After School-messe, hvor aktiviteterne bliver præsenteret, og du får mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Du vil kunne finde praktiske informationer omkring de enkelte After School-aktiviteter på Lectio, eller ved at henvende dig til Gillian i sekretariatet.

  Nyborg Gymnasiums After School-aktiviteter (herunder også CAS-aktiviteter) skal opfylde følgende betingelser:

  • Aktiviteten skal være åben, demokratisk og inkluderende, så enhver interesseret elev fra enhver uddannelse på NG kan deltag
  • Aktiviteten skal være baseret på enten et akademisk tema, en hobby eller en interesse
  • Aktiviteten skal være godkendt, før den kan præsenteres på After School-messen

  På Nyborg Gymnasium består After School blandt andet af disse aktiviteter:

  In English:

  At Nyborg Gymnasium there are many different activities during the afternoons. You can read here about what is going on.

  We would like you to quickly feel a sense of belonging at school, it will help you with completing your education here. So therefore: sign-up for the academic and social activities that are on offer at school during the afternoon! You will meet students there from all of the schools educational programmes. Together with them you can challenge yourself academically and personally in a pleasant and social sense of community.

  After School-activities occur at different times of the year and the different activities differ in their duration. The range of activities develop and change from year to year. The activities can both be run by teachers and they can occur as a result of a wish or initiative from students. IB students can also offer a range of activities as a part of the CAS-programme.

  We hold a big After School exhibition every year at the start of school where activities are presented and you have the opportunity to ask questions. You can find practical information about the different After School-activities on Lectio, or ask Gillian at the office

  An After School Activity supported by NG - including CAS-activities - must fulfill the following conditions:

  • The activity must be open, democratic and inclusive, so that any interested student from any educational programme at NG can participate
  • The activity must be based on either an academic theme, a hobby or an interest
  • The activity must be approved before it can be presented at the After School Fair

  At Nyborg Gymnasium After School consists of these activities:

  Badminton

  Kontakt JB/SN i Lectio

  We are Mille Thrane and Dita Rozenberga, and we have started this year's badminton club. Our main focus is on becoming a close group of people who like badminton and being active. On days where we meet in the 5th module, there will be training, footwork and lots of game time. There will be activities, games and some competitions for those interested. You do not need to be experienced to be part of the club. Everyone and all levels are welcome. Hope to see you come by and play!

  Disc Golf
  Kontakt MS i Lectio
  Discgolf er golf med en frisbee i stedet køller og bolde, og med en metalkurv i stedet for huller.
  Nyborg har i løbet af det sidste år fået to discgolfbaner med en 3. på vej. Sporten er i en rivende udvikling. På to år er antal spillere næsten 10-doblet.
  Derfor skal det selvfølgelig også være muligt at spille DiscGolf som After School aktivitet på Nyborg Gymnasium.
  Det kommer til at foregå hver onsdag kl. 15.30-16.30 (Vi mødes på banen, så der er afsat lidt tid til transport efter 4. modul stopper).
  Facts om Discgolf:
  - der er over 100 baner i Danmark, som typisk er placeret i offentlige parker, hvor de er gratis at benytte
  - der blev anlagt 30 nye baner sidste år
  - en disc(Frisbee) koster ca. 50-100 kr. og er det eneste tilbehør, der er nødvendigt
  - lige som i køllegolf er der drivere & puttere, men der er også discs der kan dreje både til højre, venstre og lave s-kurver
  Se lige afgørelsen fra VM sidste sommer:
  Kom og
  - lær, hvad et hyzerkast er
  - lær at kaste 100m med en disc(Frisbee)
  - få lidt motion
  Den første træning afholdes onsdag d. 24. august kl. 15.30. Kan du ikke komme første gang, så tilmeld dig alligevel og skriv en kommentar, så er du med de følgende gange.
  Banen hvor vi spiller er på Cirkuspladsen lige over for banegården. Du behøver ikke medbringe andet end godt humør.
  Over the past year, two new disc golf courses has been erected in Nyborg. The sport is in rapid development. In just two years, the number of players has almost increased tenfold.
  Therefore, it must of course also be possible to play DiscGolf as an After School activity at Nyborg Gymnasium.
  It will take place every Wednesday at 15.30-16.30 (We meet on the course, so some time is set aside for transport after the 4th module stops).
  Facts about Discgolf:
  - there are over 100 courses in Denmark, which are typically located in public parks, where they are free to use
  - 30 new courses were built last year alone
  - a disc (Frisbee) costs approx. 50-100 DKK and is the only accessory needed
  - just like in regular golf there are drivers & putters, but there are also discs that can turn to the right, left and perform s-curves
  Have a look at this deciding shot from the final hole at the World Championship last summer:
  Come and
  - learn what a hyzer throw is
  - learn to throw 100m with a disc (Frisbee)
  - get some exercise
  The first training will be held on Wednesday 24 August at 15.30. If you can not come the first time, sign up anyway and write a comment.
  The course where we play, for the first time is located at Cirkuspladsen just opposite the railway station. You do not need to bring anything but good mood.
  Film på fransk

  (see English below)

  Du får nu muligheden for at komme i biografen og se film på fransk sammen med andre filmglade elever.

  Den nye After School Activity foregår nemlig om aftenen fra kl. 18.30 til kl. 20.30 hver anden onsdag i det nye år frem til midten af marts:

  11/1 - 25/1 - 8/2 - 22/2 - 8/3

  Alt du skal gøre er at møde op kl. 18.30 og nyde en god film i skolens biograf.

  Film in french

  You now get the opportunity to go to the movies and watch films in French together with other students who love films.

  The new After School Activity takes place in the evening from 6.30 to 8.30 (pm) every other Wednesday during the new year up until March:

  Jan. 11th - Jan. 25th - Feb. 8th - Feb. 22nd - Mar. 8th

  All you need do is to show up at 6.30 pm and enjoy a good film in the school’s cinema.

  Frivillig billedkunst/Voluntary Art
  Kontakt LM i Lectio
  Åbent billedkunstværksted! Kom hvis du har lyst til at udforske dine kreative sider og arbejde selvstændigt under vejledning af en lærer. Mulighederne er mange: Maleri, skulptur, tegning, foto, illustrationer etc. Du arbejder individuelt med lige præcis det projekt, du brænder for.
  Open artspace! Come and join the voluntary visual arts club and explore your creative potential. Whether you would like to paint, sculpt, draw, photograph, illustrate or just CREATE you can choose exactly what you feel for with supervision from an art teacher.
  E-sport

  Kontakt ALS/MW i Lectio

  E-sport på NG er målrettet træning i CS:GO på skolens gaming-maskiner. Du kan tilmelde dig sammen med dit hold, eller vi kan hjælpe dig med at finde en plads på et hold. I vores træningsmoduler fokuserer vi på gameplay, strategi, nye mods og hvad dit hold kunne have brug for. Vi fokuserer både på selve spillet, og på alt det udenfor spillet, som har indflydelse på din præstation; mental-træning, kost, søvn og motion. Alle holdene får mulighed for at dyste mod hinanden i en in-house turnering med lækre præmier. Der er ikke noget krav om niveau, men du skal kende til CS:GO og gerne have prøvet spillet nogle gange.

  E-Sports at NG is intended as a targeted training in CS:GO on the school’s gaming-machines. You may sign up as part of an existing team, or we can help you secure a spot on a team. Our training sessions will focus on gameplay, strategy, new mods and whatever else your team may need. As well as the game itself, our focus will also be on external factors that may influence your performance: mental health, diet, sleep, and exercise. All teams have the option to compete against each another for exciting prizes at the in-house tournament. While there is no set expectations about your gaming level, we do expect you to be familiar with CS:GO and ideally have played the game before.

  Fisk og natur
  Kontakt SH/FG i Lectio
  Trænger du ind i mellem til ro og et afbræk fra arbejde, skole og lektier? Så tilmeld dig after-school-linjen Fisk og Natur. Vi tilbyder frisk luft, bølgeskvulp og fede fiskeoplevelser. Vandet omkring Nyborg er et af Danmarks bedste fiskefarvande til både makrel, hornfisk, torsk og havørred. På udvalgte eftermiddage i løbet af skoleåret, kan du komme med Simon og Frederik ud til de lokale fiskespots, hvor vi skal afprøve forskellige typer fiskeri og selvfølgelig bare nyde naturen og hinandens selskab. Vi har fiskestænger og waders. Du skal blot huske fornuftig påklædning. Hold øje med lectio, for yderligere information og tilmelding.
  Do you need a break from your daily rutines? Consider signing up for the after-school activity Fisk og Natur. We offer fresh air, calming waves and great fishing experiences. The waters around Nyborg are among the best in Denmark when it comes to fishing, with excellent chances of catching both mackerel, garfish, cod and sea trout. Go with Simon and Frederik to the best of the local fishing spots and get a chance to try out different fishing techniques and to enjoy the scenery and the company of each other. We have all the equipment. You just need to wear warm clothes. Keep an eye on lectio for more info and a chance to sign up.
  Gymnasiefodbold
  Kontakt TCH i Lectio
  Elsker du at spille fodbold?
  Så kan du som elev på NG også næste år deltage i gymnasiefodbold!
  Ligesom de foregående år deltager vi således med både et drenge- og et pigehold i kvalifikationen til DM for gymnasier (pigeholdet gik faktisk videre for to år siden og blev nr. 5-8 ved DM) 😊 Forud for selve turneringen, vil der fra uge 35 blive afviklet tre træningsgange (i 5. modul, formentlig på gymnasiet) for både drenge og piger:
  - Piger (tirsdag): 30/8, 6/9 og 13/9
  - Drenge (onsdag): 31/8, 7/9 og 14/9
  Vi håber på stort fremmøde fra alle skolens uddannelser!
  Vel mødt!
  Do you love to play soccer?
  As usual we have voluntary soccer next year, which you can sign up for!
  The school has both a boys’ team and a girls’ team, and both are participating in the soccer tournament competing against other schools. There will be three training sessions for both the girls and the boys before the tournament takes place, and it will be possible to qualify for the Danish Championships for gymnasier, which the girls’ team managed to do
  The training sessions start in week 35 (5th module), and the exact days will be:
  - Girls (Tuesday): 30/8, 6/9 og 13/9
  - Boys (Wednesday): 31/9, 7/9 og 14/9
  We hope to see many of you!
  IværksætterCafé

  Kontakt GOR i Lectio

  Iværksættercaféen er et Afterschool-tilbud til alle, der interesserer sig for iværksætteri – hvad enten du allerede er iværksætter eller drømmer om at blive det. Iværksættercaféen er tænkt som et netværk af unge, der ligesom dig gerne vil have inspiration omkring iværksætteri – og som gerne vil arbejde med deres ideer eller sparre med hinanden og erfarne iværksættere.
  Du kan også få individuel og konkret sparring. Det kan fx være, når du opretter et CVR-nr., skal udarbejde en forretningsplan, betale moms, lave en hjemmeside osv.
  Som deltager har du mulighed for at byde ind med temaer, vi kan tage op i netværket. Det kunne fx være branding, salg, økonomi e.l.
  Der vil også være mulighed for at få fri adgang til en af de attraktive arbejdspladser på Broen, hvis du på et tidspunkt vil starte din egen virksomhed. Her vil Nyborg Erhverv og Vækst ligeledes stå til rådighed.
  Makerspace

  Kontakt MU i Lectio

  Makerspace er stedet, hvor du kan komme med dine venner og hygge dig med projekter. Der er ingen grænser for, hvad du kan lave i Makerspace, for vi ligger inde med det meste værktøj. Du har blandt andet mulighed for at designe og skabe dine egne unikke produkter, trykke T-shirts, 3D-printe, laserskære, lære programmering, deltage i workshops og meget mere.
  Eksempler på projekter kunne være lamper, robotter, smykker, nøgleringe, skilte mv. Det er kun fantasien, der sætter grænser.
  Vi glæder os til at se dig!

  Makerspace is the place where you can have fun with your friends working with projects. We have most tools; therefore, you are only limited by your imagination. Among other things, you can 3D-print, laser cut, learn programming, design, and create your own unique jewelry, print T-shirts, participate in workshops and much more.
  We look forward to seeing you!

  Math Club
  Kontakt FV i Lectio
  Matematik som fritidsinteresse? Det kan faktisk godt lade sig gøre. Matematik er nemlig meget mere end det snævre lille hjørne som man arbejder med i gymnasiet. Og nogle af de andre hjørner er vildt overraskende, spændende, søde, sjove og dybt provokerende. Vores hovedformål er at lave et hold som deltager i den internationale "Ritangle 2023", og samtidigt træne til den danske (individuelle) Georg Mohr matematikkonkurrence. Men undervejs dykker vi ned i alle de spørgsmål som man ikke har tid til at besvare i den daglige matematikundervisning. Hvad er et reelt tal? Hvordan ganger man egentlig to "uendeligt lange kommatal" med hinanden? Hvordan opløfter man et irrationalt tal i en irrational potens? Og giver pi^(pi^(pi^pi))) egentlig et helt tal?
  Math as a hobby? It's actually possible. Math is much more than the narrow little corner we work with in SL or HL math. And some of the other corners are wildly surprising, exciting, cute, funny, and deeply provocative. Our main purpose is to form a team to compete in the international "Ritangle 2023" competition, and at the same time practise for the danish (individual) Georg Mohr math contest. But along the way we will dive into all those questions that you don't have time to have answered in daily math classes: What is a real number? How do you multiply two "infinitely long decimal numbers"? How do you raise an irrational number to an irrational power? And does pi^(pi^(pi^pi))) equal an integer?
  Mediefag+
  Kontakt AK i Lectio
  Film, TV-serier, Reels, youtubevideoer, kortfilm. You name it! Mediefag+ kan hjælpe dig igang eller videre med din måske allerede spirende interesse for at lære mere om filmteori og/eller med at producere din egen lille "professionelle" produktion. I mediefag+ møder vi dig, hvor DU er i processen: Har du behov for hjælp til eksisterede projekter? Er du helt ny "i branchen" og vil gerne lære the basics? Har du allerede mediefag, men kunne godt bruge lidt + til at blive helt skarp på teknikken/begreberne eller trænger du til lidt sparring, når eksamensproduktionen redigeres? Det kunne også være, du gerne vil starte en filmklub, hvor vi ser klassikerne, de nye film, de alternative film, de gode film! Vi hænger naturligvis ud i biografen eller J102 (hvor skolens redigeringscomputere står). Vi ses!
  Film, TV-series, Reels, youtubevideoes, short films. You name it! Mediefag+ can assist you in the process of producing your own little film production or perhaps teach you something new about film theory. At this After School activity we listen to your needs and what you have an interest in and/or need help with.
  Perhaps you need some help just learning the basics in filming and editing? Perhaps you need some guidance in a project you are already working on? Maybe we will have film club where we watch and discuss the classics, alternative films or new films/tv-series? We will hang out at the schools cinema, obviously, and no matter what we do in Mediefag+ it will be awesome. See you there!
  MUN and Debate Club

  Kontakt JS/Michael Lackner 31 i Lectio

  If you are interested in global issues, like to debate, and want to meet new friends, you should participate in Nyborg Gymnasium’s Model United Nations (MUN) activities. We organize monthly debate clubs, participate in MUN conferences in Denmark and Germany, and organize our very own conference: Model United Nations of Nyborg (MUNNY). In MUN, students debate in the spirit of the United Nations (UN). By undertaking the roles of delegates from different UN countries, they discuss and try to resolve global political issues ranging from the humanitarian crisis in Afghanistan to drone warfare and the conflict in the Middle East. Join us and become part of our vibrant MUN community!

  Rugby
  Kontakt JB i Lectio
  Come and be physical after school! Rugby is looking for boys and girls in this disciplined sport. We are a small club but we welcome all whether you have played before or not.
  You will quickly learn the rules.
  We will play a mixture of touch and contact (meaning tackling) in a safe, friendly environment.
  Kom og være fysisk aktivt efter skole! Rugby søger efter drenge og piger til en disciplineret sport. Vi er en lille klub, men alle er velkomme, uanset om du har spillet før eller ej.
  Du kommer til at lære reglerne ret hurtigt.
  Vi spiller både ”touch” og ”kontakt” (dvs man lærer at tackle hinanden) i trygge rammer.
  Skoleblad

  Kontakt JT i Lectio

  På tirsdag d. 6. september holder skoleavisen vores første møde. På mødet vil vi snakke om vores planer og ambitioner for skoleavisen, og svare på spørgsmål dertil. Vi vil også brainstorme idéer til mulige artikler. Kom endelig forbi hvis du er interesseret, eller bare vil vide mere! Og ja, der er selvfølgelig godskrevet fravær. Mødet bliver afholdt i 2. modul i kælderen under musikbygningen. Vi mødes i FoodCamp kl. 9:55, og går sammen derned kl. 10:00. Vi glæder os til at møde vores kommende skribenter!

  Hey everyone, On Tuesday September 6th, the school newspaper will hold our first meeting. At the meeting, we will talk about our plans and ambitions for the school newspaper, and answer all your questions about it. We will also brainstorm ideas for possible articles. Stop by if you are interested or just want to know more! And yes, there is of course written absences.The meeting will be held in the 2nd module in the basement under the music building. We meet in FoodCamp at 9:55, and go down there together at 10:00. We look forward to meeting our future writers! Helena og Rasmus 2f

  Sprogøen

  Kontakt AB i Lectio

  Nyt tilbud til alle elever på NG! Kom til Sprogøen i 5.modul i kuberne hver onsdag! Her kan du træne et eller flere af de sprog, som du er ved at lære. Eller hjælpe andre med at lære at tale dit sprog. Første gang er 7.9.2022.

  Come by the lounge (Kuberne) and speak Danish, German, Spanish, French, English or any other language with kind volunteers who might want to learn your language. An offer you can’t resist! First meeting: September 7. 

  Strikning

  Kontakt KHL/CS i Lectio

  STRIKNING OG HÆKLING Hjemmestrik er populært som aldrig før. Til After School Strikning vil der være mulighed for at få hjælp og vejledning til opskrifter, valg af garn, teknikker osv., og også bare hyggeligt samvær med andre strikkere. Alle er velkommen, både nybegyndere og mere øvede strikkere.

  At the After School Knitting Club, we offer guidance and advice for working with knitting instructions, yarn choices, techniques, etc. while also promoting the social aspect of the club. Anyone can join, whether they are complete beginners or experienced knitters.

  SUP
  Kontakt DKR/JSH i Lectio
  Nyborg Gymnasium har fået deres egne, fede SUP-boards, og dem skal I selvfølgelig have mulighed for at prøve!
  I sensommeren kører vi SUP After school, hvor I får en introduktion til sportens mange muligheder - både i hav- og ferskvand. Hvert hold får to eftermiddage på vandet, hvor I undervises af instruktører i både teknik og sikkerhed kombineret med masser af leg og vandpjask.
  Salget af SUP-boards er de senere år eksploderet i Danmark, og det er der en grund til! Udover at være en sjov og anderledes motionsform, er det også en fantastisk måde at være sammen på i naturen. Har du aldrig prøvet det, eller har du lyst til prøve mere, så hold øje med Lectio og Facebook, for der er et begrænset antal pladser.
  For at kunne deltage skal du kunne svømme 300 m og være dækket af en ulykkesforsikring.
  Nyborg Gymnasium has got their own cool standup paddle (SUP) boards, and of course you should have the opportunity to try them!
  In late summer we run SUP Afterschool, where you get an introduction to the sport’s many possibilities - both in sea and fresh water. Each team gets two afternoons on the water, where you are taught by instructors in both technique and safety, combined with lots of play and splashing in the water.
  The sale of SUP boards has exploded in Denmark in recent years, and there is a reason for that! In addition to being a fun and different form of exercise, it is also a great way to be together in nature. If you have never tried it, or if you want to try more, keep an eye on Lectio and Facebook, because there are a limited number of places.
  To be able to participate, you must be able to swim 300 m and be covered by an accident insurance
  Svømning

  Kontakt Je i Lectio

  Socialt og hyggeligt samvær i svømmehallen i Nyborg. Mulighed for instruktion i de forskellige svømmearter. Adgang ved henvendelse til Jesper Ørum eller ved skranken i forhallen i Nyborg svømmehal mandage fra uge 8 og frem til og med uge 13. Aktiviteten sker på mandage i 5 modul. Fri adgang. Fremvis studiekort.

  Come join the swimming club. You can learn more about the different swimming disciplines, and practise your swimming skills. Contakt Jesper Ørum (je) in Lectio. Swimming takes place every Monday in the 5 th module from week 8 till 13.

  Teaterkoncert

  Kontakt EHR i Lectio

  For første gang nogensinde opsætter Nyborg Gymnasium en teaterkoncert, og vi har brug for dig! Kunne du tænke dig at være med på scenen som fx musiker, sanger, korsanger, skuespiller, danser, performancekunstner, akrobat eller noget helt andet, eller vil du hellere være backstage som PR/marketing-ansvarlig, manuskriptforfatter, scenograf, regissør, sminkør eller som en del af hyggeudvalget - eller er du bare blevet nysgerrig efter at vide, hvad en teaterkoncert egentlig er? - så kom og hør mere til After school-messen. Vi glæder os til at tale med dig!

  Volley

  Kontakt JB/SN i Lectio

  Hvis du kan lide at spille volleyball, er dette aktiviteten for dig. I år deltager vi i gymnasieskolernes volleyball turnering, som bliver afholdt i november og december. Vi deltager med både et drenge og et pigehold.
  Inden turneringen vil der være 3 træningsgange. Det er ikke et krav at du har erfaring med volleyball.
  Mere information følger så snart turneringsdatoerne er sat.

  If you like playing volleyball this is the activity for you. This year we are participating in the danish high school championship, the tournament will take place in November and December. Both a boys’ and a girls’ team are competing. Before the tournament we will have 3 training sessions. You don’t have to have a lot of experience with volleyball to participate. More information will be given as soon as the tournament information is released. Hope to see you.

  Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

  KLIK HER
  Skip to content