KONTAKT

Anna Holm Grønlund, uddannelsesleder (HF)

Vicerektor er stedfortræder for rektor og indgår sammen med uddannelseslederne i den daglige ledelse af gymnasiet. Uddannelseslederne vil også kunne fungere som stedfortrædere i situationer, hvor rektor og vicerektor har brug for aflastning eller bliver syge. Hele ledelsen deltager aktivt i de beslutningsprocesser, strategiske og koordinerende overvejelser, der foregår i forbindelse med ledelsen af gymnasiet. Vicerektor og uddannelsesledere udgør sammen med rektor den overordnede ledelsesgruppe, og de er derfor medansvarlige for at sikre et godt og udviklende samarbejdsklima og en klar kommunikation uddannelseslederne imellem. Det er videre uddannelsesledernes opgave at bidrage til en klar kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer og områder i organisationen og sikre, at gymnasiets værdier, formål og læringssyn er en del af de daglige beslutnings- og arbejdsgange.

Vicerektor og uddannelseslederne har et overordnet ansvar i forhold til de forskellige uddannelsesretninger, herunder et antal klasser med tilhørende elever og elevsager.

Ansvarsområder

 • Ledelse af HF (i samarbejde med Ni)
 • Skriftlighed og større opgaver på HF: MSO og SSO
 • Skriftlighed og større opgaver – tværgående koordinering på tværs af hhx, stx og hf.
 • Elevstøtteforening
 • Ledelse og udvikling af elevtrivsels- og fastholdelsesindsatser: studievejledning, læse- og matematikvejledning, diverse mentorordninger og studie- og ordensregler.
 • Ledelse af karrierevejledning: Studieinfo, Karrieretanken og Studievalg Danmark
 • Ledelse af introaktiviteter (i samarbejde med MTR)
 • Brobygning på hf i samarbejde med pfk
 • Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler
 • Kontakten til forældre – diverse møder og arrangementer m.m.
 • Elevsager: fravær, sanktioner, fastholdelse, trivsel
 • Udvalg: HF-udvalget og PUF

Jeg ønsker mere information og vil gerne kontaktes

KLIK HER
Skip to content